TOM XXXVIII – 2016 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXVIII

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Marek Parchem
Biblijne korzenie legendy o smoku wawelskim, czyli podanie o całożercy z „Kroniki polskiej” Wincentego Kadłubka i późniejszych polskich przekazów kronikarskich w relacji do „Opowiadania o wężu” z Księgi Daniela (Dn 14,23-27)

Ks. Grzegorz Szamocki
Świętowanie niedzieli znakiem rozpoznawczym chrześcijan w perspektywie biblijnej teologii szabatu

Andrzej T. Kubanowski
Pytanie o status chrystianologii św. Pawła – quaestiones selectae

Krzysztof Pilarczyk – Ks. Robert Dublanski
Moses Mendelssohn a judaizm i kultura żydowska

Edward Jakiel
Introdukcja do religijnej literatury użytkowej w Polsce XIX wieku (środowisko rzymskokatolickie)

Ks. Robert Kaczorowski
Zachowane msze Ottona Mieczysława Żukowskiego jako przejaw troski o polskość. Zagadnienia semantyczne i muzyczne

Ks. Marek Żmudziński
Historyczne uwarunkowania misji Kościoła w kontekście jubileuszy chrztu Polski 1966 i 2016

Dariusz Aleksander Dekański
Aleksander Lubomski – badacz dziejów opactwa cysterskiego w Oliwie. Na marginesie rozwoju historiografii szarych mnichów Pomorza Gdańskiego. Cz.1

Jarosław Warylewski
Krzyże i kapliczki pokutne (pojednania), jako element średniowiecznej jurysdykcji karnej

Ks. Przymysław August Lewiński
I fondamenti dell’ideologia di Vladimir Il’ič Lenin circa la religione

Marcin Subczak
Opresyjna lub porządkująca funkcja prawa. Karla Poppera i Erica Voegelina interpretacja Platońskiego projektu polis

Ks. Wojciech Cichosz
Quo vadis Academia? – kulturowa rekonfiguracja nauki

Ks. Jakub Zinka
Liturgia jako przestrzeń przepowiadania słowa Bożego

Ks. Zbigniew Wanat
Spowiednik jako uczestnik rewolucji czułości w świetle nauczania Papieża Franciszka

Ks. Ivan Janez Štuhec
Der Einfluss der Soziallehre der Kirche auf die europäische Kultur und Gesellschaft

Monika Bobulska
Kariera zawodowa kobiet w ujęciu etyczno-społecznym

Andrzej Wdowiszewski
Problematyka zagrożeń duchowych w medytacji Wschodu w kontekście inicjacji okultystycznych i synkretyzmu religijnego

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Chochosz (Rec.)
Piotr Tomasz Goliszek, Personalistyczny wymiar katechezy,Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 467.

Ks. Wojciech Chochosz (Rec.)
Ks. Edward Wasilewski, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, s. 274

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Ahmad Mansour, Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015, s. 271.

Ks. Adam Romejko (Rec.)
John L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 357.

Ks. Adam Romejko (Rec.)
We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie. Z biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo SPES, Kraków 2015, s. 318.

Ks. Ireneusz Werbiński (Rec.)
Antoni Drabowicz, Egzorcyzm w walce z demonami, Wydawca U.P.Z.P Dorant, Starachowice 2016, s. 315..

Contents

Noty o autorach