TOM XXXVII – 2015 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXVII

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Grzegorz Szamocki
Symbolika ołtarza w Joz 22,9-34

Ks. Jacek Stefański
Odkryć Chrystusa przez hebrajskie słowa Psalmu 22 na Golgocie

Peter Rožič
The Way According to Mark: A Transformative Symbol of Itinerant Discipleship

Kinga Mrozek
Masora wielka w Kodeksie z Aleppo. Analiza problemu na przykładzie Pwt 32,14-33

Anna Kuśmierek
Zmartwychwstanie we wczesnych pismach rabinicznych i tradycji targumicznej

Ks. Tomasz Nawracała
Kapłaństwo – sakramentalne początki posługi ministerialnej

Ks. Robert Kaczorowski
Msze przeznaczone do śpiewu w ciągu roku (XVI–XX) ze Zbioru pies´ni naboz˙nych katolickich do uz˙ytku kos´cielnego i domowego, wydanego w 1871 roku w Pelplinie przez ks. Szczepana Kellera

Bp Marcin Hintz
Księgi symboliczne luteranizmu jako werbalizacja symboli wiary

Ks. Jarosław Lisica
Komunikacja międzykulturowa w przestrzeni teologicznej

Ks. Jan Perszon
Czy ponowoczesność potrzebuje autorytetów ? Błogosławiony ks. kmdr Władysław Miegoń i jego przesłanie

Ks. Piotr Roszak
Chrześcijaństwo i jego ethos z perspektywy dialogu ks. J. Sadzika i Cz. Miłosza

Ks. Andrzej Dańczak
Anny Kamieńskiej myślenie o odchodzeniu i śmierci

Ks. Arkadiusz Olczyk
Promocja pięknej miłości w Ruchu Czystych Serc

Rafał Kłopotek
Geneza i działalność bractw kościelnych w Europie i w Polsce do końca XVIII wieku

Ks. Leszek Jażdżewski
Szkolnictwo parafialne na obecnym obszarze archidiecezji gdańskiej w okresie staropolskim

Cezary Wołodkowicz
Wojskowe oddziały mieszczańskie w napoleońskim Gdańsku w latach 1808-1814

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (Rec.)
Ks. Janusz Mastalski, Modlitwa kapłańska, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2014, s. 419.

Ks. Wojciech Chichosz (Rec.)
Ks. Leszek Jażdżewski, Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na Kaszubach i Pomorzu, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2013, s. 276.

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Peter Oliver Loew, Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland, C.H. Beck, München 2014, s. 336.

Ks. Hubert Wiśniewski (Rec.)
Rafał Kazimierz Wilk, Śmierć i zmartwychwstanie ciała człowieka, Kraków: Wyd. Petrus 2015, s. 236

Piotr Paweł Orłowski (Rec.)
Konferencja naukowa „Radość służby. Bp Alvaro del Portillo (1914-1994)” (Toruń 16 maja 2015 r.)

Contents

Noty o autorach