TOM XXXV – 2014 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXV

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Andrzej Jacek Najda
Jezus Mesjasz według Nowego Testamentu

Ks. Piotr Przyborek
Szabat w literaturze międzytestamentalnej

Bp Marcin Hintz
Historia jako miejsce działania Boga. Interpretacja dziejów w filozofii G.W. F. Hegla i teologii W. Pannenberga

Ks. Łukasz Koszałka
Mariona mówienie o Bogu: filozofia donacji

Ks. Arkadiusz Olczyk
Posłannictwo Kościoła wobec chorych

Ks. Wojciech Cichosz, Arleta Tyburska
Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym

Ks. janusz Szulist
Dialog wyznacznikiem relacji we wspólnocie politycznej w kontekście nauczania papieża Franciszka

Piotr Burgoński
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej

Ks. Jacek Grzybowski
Przyzwoity laicki świat – realna przyszłość ludzkich społeczności? Rozważania o racjach polityki i zasadach etyki

Paweł Beczek
„Ateneum Kapłańskie” (1925-1939) jako forum obrony katolickiego charakteru szkoły w Drugiej Rzeczypospolitej

Ks. Robert Kaczorowski
Msze per annum (XI–XV) ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego (Pelplin, 1871)

Łukasz Joniec
Powojenna sytuacja Kościoła katolickiego na terenach byłego województwa lwowskiego na przykładzie losów kolegiaty żółkiewskiej

Karolina Darznik
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Luzinie – sakralna perełka na terenie Kaszub

Recenzje i omówienia

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Betül Durmaz, Döner, Machos und Migranten. Mein zartbitteres Leben, Verlag Herder GmbH,Freiburg im Breisgau 2012, s. 219

Ks. Łukasz Koszałka (Rec.)
Roelof van den Broek, Gnostic Religion in Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. IX i 263

Ks. Jacek Meller (Rec.)
VII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej: Czy można pogodzić biznes medyczny z etyką lekarską?” (Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.)

Contents

Noty o autorach