TOM XXXIX – 2016 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXIX

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Urszula Brzozowska
Miłość Boga w doświadczeniu duchowym Ozeasza (Oz 2,4-25)

Ks. Tomasz Nawracała
Między prezbiterem a kapłanem. Kilka uwag o zmianie słownictwa w teologii kapłaństwa

O. Krzysztof Niewiadomski
Czy powinno się wyznawać swoje grzechy także poza sakramentem pojednania? Na podstawie rozważań bł. Jana Dunsa Szkota, św. Tomasza z Akwinu i innych autorów

Ks. Stanisław Suwiński
Nowe życie i duchowość chrzcielna

Ks. Paweł Rabczyński
Kościół w ujęciu Carlo Marii Martiniego

Michał Mikołajczak
Eucharystia – źródło i szczyt życia i misji bł. Piera Giorgia Frassatiego

Ks. Jan Uchwat
Espiritualidad conyugal según Dietrich von Hildebrand

O. Mieczysław Celestyn Paczkowski
Dyplomacja i religia. Zakonnicy franciszkańscy u sułtanów w Stambule

Mateusz Ihnatowicz
Charakterystyka operacyjna jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej na podstawie materiałów aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej z lat 1945-1989

Ks. Tomasz Dutkiewicz
Filozofczny spór o przedmiot poznania, a koncepcja poznania duchów czystych w wykładzie angelologii św. Tomasza z Akwinu

Ks. Łukasz Pondel
Hermeneutyka symbolu w ujęciu Paula Ricoeura

Ks. Arkadiusz Olczyk
Zagrożenie infltracją ze strony sekt w kontekście patologizacji życia rodzinnego

Ks. Marek Kluz
Odpowiedzialność za Ojczyznę w zjednoczonej Europie w ujęciu księdza profesora Jerzego Bajdy

Magdalena Parzyszek
Chrześcijaństwo jako czynnik integracji społeczno-duchowej całej ludzkości. Implikacje pedagogiczne

Ks. Janusz Balicki, Anne Wells
Attitudes Towards Muslims and Hindus in England.Are British People Afraid of Muslims?

Ks. Mirosław Bizkozup
Radzenie sobie ze stresem w pracy katechetycznej

Magdalena Ewa Ruszel
Psychologiczne aspekty zamykania się młodzieży na religię

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Chichosz (Rec.)
Ks. Wiesław Łużyński (red.), Bóg jest miłością. Komentarz do encykliki Benedykta XVI,Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 215

Ks. Ireneusz Werbiński (Rec.)
Zofa Kuźniewska, Działalność charytatywna w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim diecezji kujawskiej i pomorskiej, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, s. 274

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Andrzej Kubka, Modele demokracji w Skandynawii, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, s. 162

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Krzysztof Ogiolda (red.), Rozmowy na 10-lecie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Gespräche über das zehnjährige Bestehen des Gesetzes über nationale und estnische Minderheiten, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2015, s. 255

Ks. Łukasz Koszałka (Rec.)
Dylan M. Burns, Apocalypse of the Alien God. Platonism and the Exile of Sethian Gnosticism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2014, s. XVII+321

Mateusz Ihnatowicz (Rec.)
Dorota Koczwańska-Kalita, (Nie)chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010. Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2015, s. 470

Contents

Noty o autorach