TOM XXXIV – 2014 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXIV

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

O. Mieczysław Celestyn Paczkowski
Mesjanizm a milenaryzm chrześcijański w pierwszych wiekach

Ks. Félix Maria Arocena
Wstęp Alexandra Lesleya do Missale mixtum secundum regulam beati Isidori, dictum
mozarabes

Wu Lan
Idee chrześcijańskie w Chinach

Ks. Tomasz Huzarek
Dziedzictwo cnoty oraz teoria uczestnictwa w kontekście „obyczajowego przyspieszenia”

Aleksander Sztramski
Dziedzictwo cnoty oraz teoria uczestnictwa w kontekście „obyczajowego przyspieszenia”

Adam Drozdek
O uświęcaniu cyberprzestrzeni

Ks. Tomasz Nawracała
Analogia entis. Możliwości i ograniczenia chrześcijańskiej wizji świata wirtualnego i cyberprzestrzeni

Ks. Arkadiusz Olczyk
Ewangelizacja cyberświata jako wyzwanie dla współczesnego Kościoła

Ks. Jan Uchwat
E-wartości, e-sumienie, e-duchowość – wpływ cyberprzestrzeni na życie moralne człowieka

Agnieszka Włoczewska
Cyberprzestrzeń pierwotna i jej religia

Ks. Jarosław Lisica
Wiara w Jezusa wyzwaniem do miłowania ojczyzny

Ks. Daniel Kreft
Maryja nauczycielką wiary w życiu św. Jana XXIII

Ks. Artur Paweł Janicki
Szkoła katolicka – tożsamość i perspektywy

Magdalena Parzyszek
Paradoksy współczesnej kultury widziane okiem pedagoga

Wojciech Stępień
W poszukiwaniu utraconej melodii. Współczesne odrodzenie muzyki średniowiecza

Ks. Łukasz Koszałka
Jean-Luc Mariona mówienie o Bogu: Idol i ikona

Ks. Manuel Lázaro Pulido
Filozofia kultury – przekraczając post-sekularyzm

Krzysztof Gładkowski
Metoda etnograficzna oraz implikacje teoretyczne wynikające z badań empirycznych w naukach o polityce

Olga Droździecka
Ołtarz Trójcy Świętej z pocysterskiej katedry w Oliwie. Ikonografia i zagadnienie autorstwa

Recenzje i omówienia

Ks. Grzegorz Szamocki (Rec.)
Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, tł. H. Witczyk, Verbum, Kielce 2014, s. 240

Ks. Ireneusz Werbiński (Rec.)
Ignacy Kosmana OFM Conv, Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium z homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2013, s. 660

Ks. Adam Romejko (Rec.)
René Girard, Anorexia and Mimetic Desire, Michigan University Press, East Lansing 2013, s. XXXVI i 75

Noty o autorach