TOM XXXII – 2013 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXII

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Maximilian Paulin
Fallibilismus als Anwalt der Opfer. Der kritische Schlüssel René Girards und seine Parallelen im kritischen Rationalismus

Marek Zambrzycki
Homo Bioelektromimeticus. System pojęć i hipotez modelowych

Cezary Zalewski
Ojciec twój bogiem winien być dla ciebie. Ślub Gombrowicza między Freudem a Girardem (i Szekspirem)

Katarzyna Wielechowska
Teatr ludzkich działań: Hamlet w zwierciadle i jako zwierciadło dwóch antropologii

Maximilian Paulin
Apologie Pawel Fjodorowitsch Karamasows. Schuld bei Dostojewskij und seinen Interpreten

Agnieszka Burakowska
A Deadly Covenant: Mimetic interpretation of Acts 5:1-11

Ks. Józef Niewiadomski
Victima versus Sacrificium. Ambivalenz des Opfers aus der Perspektive der Innsbrucker Dramatischen Theologie

Ks. Wiel Eggen SMA
The use and abuse of the scapegoat

Ks. Janusz Szulist
Teologia dramatyczna jako sposób interpretacji wiary na przykładzie nauczania Benedykta XVI

Agnieszka Burakowska
Ks. Wiel Eggen SMA

Posługa duszpasterska a teoria mimetyczna: zarys kursu

Ks. Wiel Eggen SMA
Girard’s gender neutrality and faithful feminism

Andrzej Jan Chodubski
O mimetycznym objaśnianiu rzeczywistości politycznej

Ks. Adam Romejko
Joseph Ratzinger jako „wdzięczny” kozioł ofiarny w świetle publikacji tygodnika „Der Spiegel”

Recenzje i omówienia

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski. Mąż stanu w czasach przełomu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 227

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Maciej Hartliński, Przywództwo partyjne w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 395

Bp Andrzej F. Dziuba (rec.)
Carlo Laudazi, Dimensione Antropologica e Relazionale della Teologia della Preghiera, Teresianum, Roma 2011, ss. 220

Bp Andrzej F. Dziuba (rec.)
Manuel Rosa, Kolumb. Historia nieznana, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, ss. 487

Ks. Adam Romejko (rec.)
Katarzyna Fuksa, Religijna kultura muzyczna parafii NMP Matki Kościoła w Londynie 1950-2000, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Lublin 2013, ss. 290

Ks. Adam Romejko (rec.)
Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 228

Ks. Janusz Szulist (rec.)
Im Drama des Lebens Gott begegnen. Einblicke in die Theologie Józef Niewiadomskis, red. Nikolaus Wandinger, Petra Steinmair-Pösel, Lit Verlag, Wien 2011, ss. 649

Ks. Mirosław Twardowski (rec.)
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Wielki Projekt, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2011, ss. 232

Contents

Noty o autorach