TOM XXX – 2012 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXX

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Agnieszka Włoczewska
Mistyczna osobowość ukryta w sieci metafor w utworach Karola Wojtyły

Agnieszka K. Haas
„Jest we mnie kraina przeźroczysta…”. O nocy rozumu i metaforze światła we wczesnych poematach Karola Wojtyły

Ks. Tomasz Nawracała
Być z Bogiem w wieczność. Pojęcie raju w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Krzysztof Drews
Posługa kapłana w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny

Ks. Janusz Szulist
Recepcja Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w encyklikach społecznych bł. Jana Pawła II

Ks. Andrzej Anderwald
Jana Pawła II przesłanie o dialogu teologii z naukami przyrodniczymi

Ks. Jacek Grzybowski
Z rodziny i z kultury – narodu Jana Pawła II

Ks. Tomasz Biedrzycki
25 lat po encyklice Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II

Andrzej Jan Chodubski
O nauczaniu Jana Pawła II dotyczącym parlamentu oraz instytucji życia publicznego

Ks. Marek Żmudziński
Jan Paweł II – Pontifex Maximus dialogu międzyreligijnego

Ks. Paweł Bijak
Jan Paweł II jako Conservator Patrimonium Ecclesiae

Ks. Stanisław Chrobak
Jana Pawła II Pamięć i tożsamość u podstaw nowego humanizmu

Ks. Wojciech Cichosz
Błogosławionego Jana Pawła II pedagogia osobowej wolności autonomicznej w świetle encykliki Fides et ratio

Ks. Mirosław Twardowski
Jana Pawła II koncepcja „ekologii ludzkiej” kluczem do rozwiązania kryzysu ekologicznego

Ks. Jarosław Babiński
„Kwestia ekologiczna” w nauczaniu Jana Pawła II

Recenzje i omówienia

Ks. Paweł Bijak (rec.)
Bp Karol Wojtyła, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie, Kraków – Rzym 2011, ss. 72

ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Lucjan Balter SAC, Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2010, ss. 342

ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Ks. Jozef Krukowski, ks. Wiesław Kraiński, ks. Mirosław Sitarz (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, seria Scripta Theologica Thoruniensia, t. 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246

ks. Jacek Meller (rec.)
Michele Aramini, Bioetyka dla wszystkich, przeł. L. Wyganowska, eSPe, Kraków 2011, ss. 335

ks. Adam Romejko (rec.)
Wiktor Moszczynski, Hello, I’m Your Polish Neighbour. All about Poles in West London, AuthorHouse™ UK Ltd., Milton Keynes 2010, ss. 155

ks. Adam Romejko (rec.)
ks. Józef Młyński, ks. Władysław Szewczyk, Migracje zarobkowe Polaków. Badanie i refleksje, Biblos, Tarnów 2010, ss. 124

ks. Adam Romejko (rec.)
Arkadiusz Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Oficyna „Oko”, Gdańsk – Elbląg 2011, ss. 120

ks. Adam Romejko (rec.)
Ewa Winnicka, Londyńczycy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 205

ks. Mirosław Twardowski (rec.)
Paweł Bloch: Urojony Bóg Richarda Dawkinsa, Wydawnictwo Flavius, Warszawa 2011, ss. 190

Ks. Dariusz Zagorski (rec.)
Ks. Tomasz Kaczmarek, «Seges Ecclesiae». Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 242

Contents

Noty o autorach