TOM XXVIII – 2011 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXVIII

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Marek Karczewski
„Rachel opłakuje swoje dzieci…” (Mt 2,18). Męczeństwo dzieci w świetle Mt 2,16-18

Ks. Maciej Szczepaniak
Kościół wobec wychowania dziecka – konsumenta mass mediów

Ks. Artur Filipiak
Dziecko jako podmiot katechezy w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej

Ks. Mirosław Gogolik
Wychowanie religijne dziecka przedszkolnego w świetle nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

Ks. Krzysztof Mierzejewski
Wymagania prawne do dopuszczenia dziecka do sakramentu chrztu

Monika Zbrojewska, Amadeusz Małolepszy
Dziecko jako świadek w procesie karnym.

Anita Sobczyk
Tadeusza Stycznia głos w sprawie prawnej ochrony dzieci nienarodzonych

Iwona Grzegorzewska
Odporność psychiczna dzieci i młodzieży w kontekście rodziny i wychowania

Natalia Gniadek
Matka i dziecko w zakładzie karnym (doniesienie z badań)

Magdalena Ewa Ruszel
Sieroctwo duchowe dziecka

Ks. Marek Kluz
Znaczenie kary w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka w rodzinie i szkole

Agnieszka Regulska
Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym

Mirosława Nyczaj-Drąg
Dziecko jako inwestycja współczesnych rodziców z klasy średniej

Elżbieta Michałowska
Przemoc z perspektywy: szkoła – nauczyciel – uczeń. Kooperacja czy rywalizacja?

Małgorzata Gruchoła
Ochrona małoletnich internautów jako zadanie i wyzwanie dla rodziny w państwach Unii Europejskiej

Agnieszka Teterycz-Puzio
Dziecko i dzieciństwo w świetle wybranych źródeł narracyjnych (do XIV w.)

Monika Nawrot-Borowska
Przed narodzinami. Powinności kobiety brzemiennej w świetle poradników z końca XIX i początku XX w.

Ks. Zdzisław Kropidłowski
Troska o matkę i dziecko w pruskim dokumencie życia społecznego z końca XVIII w.

Andrzej Jan Chodubski
Tradycja w wychowaniu dziecka w kaukaskiej przestrzeni kulturowej

Dorota Żołądź-Strzelczyk
„Niemowność” – czyli początek życia człowieka. Opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem w Polsce w czasach nowożytnych

Agnieszka Włoczewska
Koń trojański albo dziecko w literaturze absurdu

Recenzje i omówienia

Ks. Adam Romejko (rec.)
Biskup na walizkach. Z arcybiskupem Szczepanem Wesołym rozmawia Aleksandra Klich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 176

Ks. Adam Romejko (rec.)
René Girard, Gewalt und Religion. Ursache oder Wirkung? Herausgegeben, mit zwei Gesprächen und einem Nachwort von Wolfgang Palaver, Wydawnictwo: Matthes & Seitz, Berlin 2010, ss. 104

Dariusz Spychała (rec.)
Księga prześwietnego bractwa bułkarzy i ciastkarzy królewskiego miasta Gdańska zapoczątkowana w Roku Pańskim 1724, w której zapisano nazwiska nowych czeladników po latach terminowania, opracował i wydał Zdzisław Kropidłowski,Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, ss. 315

Dariusz Spychała (rec.)
Bożena Stawoska-Jundziłł, Vixit cum parentibus. Dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-VI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, ss. 616

Małgorzata Gruchoła
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom, 16-17 marca 2011 r.

Ks. Jacek Meller
Sprawozdanie z konferencji Wychowanie do życia w rodzinie: wyzwania – szanse – zagrożenia, Toruń, 31 marca 2011

Ks. Adam Romejko
Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych ku czci ks. prof. Józefa Niewiadomskiego – Dziekana Fakultetu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Innsbruckiego

Contents

Noty o autorach