TOM XXVII – 2010 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXVII

Spis treści

Od Redakcji

Artykuły

Ks. Dariusz Dziadosz
Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2,4b-25)

Ks. Krzysztof Smykowski
Hansa Ursa von Balthasara filozoficzna natura prawdy

Ks. Aleksander Gendera
Święty Józef w formacji i życiu kapłańskim

Ks. Piotr Artur Sokołowski
Nieprecyzyjne koncepcje misjologiczne jako jedna z możliwych przyczyn współczesnego kryzysu misji na podstawie wybranych dokumentów pastoralnych

Ks. Jacek Bramorski
Muzyka w kontekście myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu

Ks. Wojciech Cichosz, Lucyna Urbanowicz-Pluto
Kaszubi i Królowa ich serc: Madonna Sianowska i Swarzewska

Piotr Stefaniak
Tercjarki Zakonu Kaznodziejskiego na Pomorzu XIV-XVI w.

Ks. Wojciech Zawadzki
Kapłani diecezjalni Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w latach 1525-1945

Ks. Stanisław Dziekoński
Ksiądz profesor Władysław Kubik – dydaktyk w służbie katechezy

Adam Drozdek
Feofan Prokopovich: from theology to politics

Wojciech Stankiewicz
Kwestie aborcji i eutanazji w kontekście prawa do życia

Ks. Wiesław Kraiński
Orzekanie nieważności małżeństwa z tytułu symulacji całkowitej wraz z innymi tytułami nieważności małżeństwa w obrębie zgody małżeńskiej w wyrokach Roty Rzymskiej

Marek Orski
Obozy w Działdowie w latach II wojny światowej

Marek Rewizorski
Główne założenia procesu globalizacji we współczesnym świecie

Ks. Dominik Kubicki
Prognozowany kryzys społeczno-ekologiczny XXI w. jako konsekwencja procesów globalizacyjnych końca XX w.

Andrzej Chodubski
Polacy a wyzwania migracyjne w Europie od 1989r.

Ks. Waldemar Wesoły
Dlaczego Kościół broni własności prywatnej?

Mirosław Michalik
Wartościowanie i semantyka prawdy w homiliach Jana Pawła II

Recenzje i omówienia

Ks. Tomasz Białobrzeski (rec.)
Diego Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona 2008, ss. 318

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Ks. Alfred Franciszek Cybula, Ksiądz w Belwederze. Okruchy wspomnień ks. kapelana Prezydenta, t. 2, 1992, Drukarnia Loretańska w Warszawie, Gdańsk Oliwa 2010, ss. 336

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
William P. Young, Chata, Nowa Proza, Warszawa 2009, ss. 282

Maciej Manikowski (rec.)
Ks. Bogdan Ferdek, Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2010, ss. 284

Ks. Adam Romejko (rec.)
For René Girard. Essays in Friendship and in Truth, red. Sandor Goodhart, Joergen Joergensen, Tom Ryba, James G. Williams, Michigan State University Press, East Lansing 2009, ss. 289

Ks. Adam Romejko (rec.)
Ks. Wojciech Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wydawnictwo TYPO 2, Warszawa 2010, ss. 567

Ks. Krzysztof Smykowski (rec.)
Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2010, ss. 383

Wojciech Stankiewicz (rec.)
Karolina Kosińska, Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 154

Wojciech Stankiewicz (rec.)
Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 260

Sławomir Zatwardnicki (rec.)
Reinhard Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Homo Dei, Kraków 2009, ss. 306

Ks. Wiesław Wójcik
Wszystko dla Boga i Polonii. Specyfika Towarzystwa Chrystusowego – przygotowanie do duszpasterstwa polonijnego i zadania Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

Ks. Adam Romejko
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”, Poznań, 12 października 2010 r.

Noty o autorach