TOM XXVI – 2010 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXVI

Spis treści

Od Redakcji

Artykuły

Ks. Krzysztof Gąsecki
Prezbiter w kontekeście eklezjologii komunijnej

Ks. Andrzej Dańczak
Zasada reprezentacji zawarta w formule in persona Christi agere

Ks. Jacek Bramorski
Kapłaństwo jako dar z siebie w życiu i myśli Jana Pawła II

Ks. Janusz Szulist
Jeden kapłan – jedna ofiara. Jednocząca funkcja kapłaństwa Chrystusowego w „Liście na rozpoczęcie roku kapłańskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis świętego proboszcza z Ars” Benedykta XVI

Ks. Jarosław Babiński
Kapłaństwo w kerygmacie biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi

Ks. Krzysztof Drews
Kapłan sługa Eucharystii a jego niedyspozycyjność duchowa

Ks. Wojciech Cichosz
Kapłan gwiazdor, showman i inkwizytor: Zagrożenia aktywizmem w posłudze katechetyczno-duszpasterskiej

Ks. Dominik Kubicki
Samotność teologa – samotnością mistyka i twórcy

Ks. Bogusław Głodowski
Zaangażowanie duchowieństwa katolickiego w ruch trzeźwościowy na Pomorzu przed 1920 rokiem

Ks. Leszek Jażdżewski
Duchowieństwo i uposażenie parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej

Ks. Zdzisław Kropidłowski
Kongregacje w dekanacie puckim na podstawie księgi z lat 1728-1779

Andrzej Chodubski
O zasługach księży Macieja i Juliana Smoleńskich z Grabienic Małych

Anna Kapuścińska
„Klejnot kapłaństwa”. Poetyckie kommemoracje virtutis sacerdotis w XVI-wiecznym zbiorze „Herbów rycerstwa polskiego” Bartosza Paprockiego na tle europejskiej tradycji teologicznej i parenetycznej

Recenzje i omówienia

Noty o autorach