TOM XXV – 2009 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXV

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Andrzej Dańczak
Locutio mundi – znaczenie i zakres określenia „sakramentalność świata”

Ks. Krzysztof Drews
Posługa biskupa we współczesnym Kościele

Ks. Grzegorz Szamocki
Tora i Prorocy Wcześniejsi, czyli „wielkie dzieło historyczne” Starego Testamentu

Ks. Grzegorz Szamocki, Dominika Pietkiewicz
Boża odpłata według Koheleta

Ks. Wiesław Kraiński
Epilepsja jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w orzecznictwie rotalnym

Joanna Leska-Ślęzak
Działalność i funkcjonowanie Polskiej Misji Katolickiej w Holandii

Arkadiusz Modrzejewski
Katolicki model cywilizacji uniwersalnej w listach pasterskich biskupa Perugii Gioacchimo Pecciego (1810-1903)

Ks. Grzegorz Hołub
O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji

Ks. Janusz Szulist
Działanie komunikacyjne sposobem istnienia systemów społecznych – Jürgen Habermas

Andrzej Chodubski
Mniejszości narodowe i etniczne na Wybrzeżu Gdańskim

Jarosław Ślęzak
Możliwości i bariery osiedleńcze imigrantów w Gdańsku po 1989 r.

Ks. Dariusz Pater
O konwergencji kultur polskiej i żydowskiej. Przysucha jako studium przypadku

Ks. Adam Romejko
A Polish Oedipus. On the Situation of the Polish Community in Great Britain in the Context of the TV serial Londoners

Wojciech Stankiewicz
Pozycja społeczna kobiet według nauki islamu za rządów Talików

Jakub Potulski
Rosyjskie wyobrażenia geopolityczne – Skandobizancjum

Ks. Wojciech Cichosz
Początki pisma i książki. Rekonesans historyczno-kulturowy

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Heinz Nussbaumer, Odkryć w sobie mnicha. Pielgrzymując na górę Athos,
tłum. z j. niem. T. Sotowska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009, ss. 120

Ks. Filip Krauze (rec.)
Andrzej Anderwald, Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych,
Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, ss. 306

Dominik Nowak (rec.)
Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus.Band I/1.1. Texte zum Markusevangelium. Herausgegeben von Udo Schnelle unter Mitarbeit von Manfred Lang und Michael Labahn, Walter de Grutyer,
Berlin – New York 2008, ss. I-VI, 1-879

Ks. Adam Romejko (rec.)
Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 221

Ks. Adam Romejko (rec.)
Gerhard nauck, Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata,
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ss. 312, s. 273

Wojciech Stankiewicz (rec.)
Henryk J. Sokalski, Odrobina prewencji: dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ
w Macedonii
,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007, ss. 328

Łukasz Wdowczyk (rec.)
Michał Heller, Podglądanie Wszechświata,
Znak, Kraków 2008, ss. 213

Contents

Noty o autorach