TOM XXIX – 2011 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXIX

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

S. Blanka Ewa Szymańska OSB
Aktualność nauczania św. Bazylego Wielkiego na temat posługi przełożonego

Agnieszka Burakowska, Ks. Wiel Eggen
That they be all – together holy in truth (J 17,19)

Ks. Jarosław Lisica
Cnota cierpliwości w kontekście aretologii św. Tomasza z Akwinu

Ks. Grzegorz Szamocki
Tożsamość biblijnego Izraela a postawy tolerancyjne w świetle Starego Testamentu

Ks. Janusz Wilk
Enigmatyczność posłańca w Jr 20, 15-17

Dominik Nowak
Z problematyki interpretacji przypowieści Jezusa

Ks. Krzysztof Mierzejewski
Pojęcie „dobro potomstwa” jako źródło praw i obowiązków małżeńskich w świetle prawa kanonicznego

Ks. Robert Kantor
Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóre uwagi na kanwie kan. 893

Beata Banaszek
Ogniwa z dziejów duszpasterstwa w polskich formacjach granicznych

Łukasz Burkiewicz
Polski epizod w cypryjskich dążeniach do zrzucenia zwierzchnictwa sułtanatu mameluków

Józef Włodarski, Kinga Maria Kantorska
Między wojną a pokojem – międzynarodowe implikacje i gwarancje pokoju oliwskiego 3 maja 1660 r.

Adam Kucharski
Turystyka i edukacja. Zagraniczna peregrynacja młodego polskiego magnata w relacji księdza Kazimierza Jana Wojsznarowicza (1667-1669)

Adam Drozdek
Kozlovskii’s secretive Catholicism

Adam Klein, Grzegorz Piwnicki
Rozwój instytucjonalizacji życia kulturowego a współczesne położenie mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim

Andrzej Jan Chodubski
Wektory przemian życia polonijnego w USA

Marek Zambrzycki
Problematyka relacji polsko-litewskich w świetle teorii mimetycznej René Girarda

Joanna Leska-Ślęzak
Sygnaty kultury holenderskiej

Marek Rewizorski
Korporacje transnarodowe i globalizacja: rozważania o genezie i ewolucji przedsiębiorstw wielonarodowych do 1929 r.

Lucyna Przybylska
Nazwy ulic związane z życiem religijnym w miastach archidiecezji gdańskiej

Zofia Dambek
Urbi et orbi Michała Budzyńskiego, czyli opowieść o kuszeniu i nawróceniu emigranta (włóczęga biograficzno-literacka)

Urška Zabukovec
„Taka otóż chwilka”. Stan duchowy człowieka a jego percepcja rzeczywistości w powieści Bracia Karamazow F. Dostojewskiego

Agnieszka K. Haas
„Na skrzydłach pokoju, w porannym wietrzyku…”. Tersteegen, Klopstock, młody Hölderlin: poetyckie wizje ciszy

Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska
Seria „Kukuryku” w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni.

Recenzje i omówienia

Ks. Adam Romejko (rec.)
Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011, ss. 189

Ks. Filip Krauze (rec.)
Carl Anderson, Cywilizacja Miłości. Co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, ss. 227

Ks. Mirosław Twardowski (rec.)
François Euvé, Darwin i chrześcijaństwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 193

Maciej Manikowski (rec.)
Ks. Jacek Froniewski, Teologia anamnezy eucharystycznej jako pamiątki uobecniającej ofiarę Chrystusa i jej implikacje ekumeniczne, Rozprawy naukowe 84, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2011, ss. 360

Ks. Adam Romejko (rec.)
Raport o stanie wiary w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 220

Ks. Adam Romejko (rec.)
Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500-2010, red. T. M. Devine, David Hesse, Birlinn Ltd, Edinburgh 2011, ss. 211

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
VERITAS cum CARITATE – INTELLEGENTIA cum AMORE, red. Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 873

Contents

Noty o autorach