TOM XXIV – 2009 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXIV

Spis treści

Od Redakcji

ARTYKUŁY

Objawienie – Wiara – Kościół

Ks. Grzegorz Rafiński
Św. Paweł – mistyk i apostoł. Ujęcie metodologiczne

Dominik Nowak
Łukaszowa teologia Boga poszukującego człowieka w świetle historii Zacheusza (Łk 19,1-10)

Ks. Maciej Bała
Filozoficzna interpretacja wiary fundamentalnej

Ks. Filip Krauze
Uczony wierzący i praktykujący. Fenomen „teologicznego Nobla” A.D. 2008

Ks. Jarosław Babiński
Interpretacje ratyzbońskiego przemówienia Benedykta XVI

Ks. Andrzej Dańczak
Kapłaństwo mężczyzn jako aspekt sakramentalności Kościoła

Człowiek – Pedagogia – Świętość

Ks. Wojciech Cichosz, Elżbieta Pankowska-Siedlik
Teologiczna pedagogia ikony na przykładzie „Trójcy Świętej” Andrieja Rublowa

Ks. Stanisław Dziekoński, Ks. Henryk Jankowski
Charakter chrześcijański w pismach Józefa Bilczewskiego jako świadectwo wizji wychowawczej Kościoła na przełomie XIX i XX wieku

Ks. Fabian Tokarski
Formacja deuterokatechumenalna w Ruchu „Światło – Życie” jako droga do dojrzałości duchowej

Michał Łunkiewicz
Chrześcijańskie próby interpretacji samotności

Ks. Artur Jerzy Katolo
Koncepcje zdrowia i choroby w starożytnej kulturze klasycznej i w ujęciu biblijnym. Próba porównania

Marcin Bukowski
Rola cudów w procesie kanonizacyjnym

Tradycja – Kultura – Wspólnota

Ks. Jan Jerzy Jasiewicz
Processionale cisterciense – S II 56 z Archiwum Diecezjalnego w Oliwie

Ks. Robert Kaczorowski
Msze per annum (I-V) ze „Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego” opublikowanego w 1871 roku w Pelplinie

Emilia Kochanowska
Motyw anioła – stróża i opiekuna – w wybranych pieśniach Kościoła katolickiego

Ks. Janusz Szulist
Systemy samoreferencyjne Niklasa Luhmanna jako sposób interpretacji rzeczywistości społeczno-politycznej

Ks. Adam Romejko
Austriacka droga do Unii Europejskiej

Ks. Adam Romejko
Der Islam in Polen – zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Lech Mokrzecki (red.), „Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Wybór źródeł z XVI i XVII wieku”, tom II,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 323

Ks. Robert Kaczorowski (rec.)
Miriam Feinberg-Vamosh, „Women at the time of the Bible”,
Palphot Ltd. Israel, Herzlia 2007, ss. 104

Ks. Filip Krauze (rec.)
Paweł Rabczyński, „Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu”,
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2007, ss. 203

Ks. Jacek Meller (rec.)
Wojciech Bołoz, „Bioetyka i prawa człowieka”,
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ss. 283

Ks. Adam Świeżyński (rec.)
Sergio Quinzio, „Przegrana Boga”, tłum. z wł. M. Bielawski,
Wydawnictwo „Homini”, Wydawnictwo „Karaabus”, Kraków-Dębica 2008, ss. 122

Summary

Contents

Noty o autorach