TOM XXIII – 2008 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXIII

Spis treści

Od Redakcji

Kard. Zenon Grocholewski
Perspektywa realizacji najwspanialszego powołania.

Kard. Zenon Grocholewski
Formować kapłanów na miarę św. Wojciecha.

Abp Sławoj Leszek Głódź
Odkryć ponownie bogactwo formacji chrześcijańskiej.

Horyzonty Formacji Chrześcijańskiej

Ks. Jacek Bramorski
Cnoty teologalne w życiu moralnym chrześcijanina.

Ks. Andrzej Dańczak
Nadzieja zakotwiczona w Bogu.
O eschatologii encykliki „Spe salvi”.

O. Edward Torończak SJ
Teoria stadiów rozwojowych E. Eriksona
a kształtowanie decyzji zasadniczej człowieka.

Ks. Krzysztof Grzemski
Mojżesz jako autorytet w tekstach Pięcioksięgu.

Formacja chrześcijańska dzieci i dorosłych

Ks. Łukasz Idem
Misja szkoły w nauczaniu Jana Pawła II.

Ks. Wojciech Cichosz
Źródła zagrożeń wychowawczych w szkole.

Ks. Piotr Tomasik
Nauczanie religii w szkole jako podstawa formacji chrześcijańskiej

Ks. Wojciech Cichosz
Historische Wurzeln, das heutige Bild und Substanz der katholischen Schule in Polen

Ks. Adam Przybecki
Akademickie wydziały teologiczne oraz ruchy i stowarzyszenia
w procesie kształcenia i formacji świeckich wiernych.
Polskie doświadczenia czasu przełomu.

Ks. Jan Przybyłowski
Wychowanie i formacja chrześcijańska ludzi dorosłych
a misja duszpasterska Kościoła.

Adam Kołkiewicz
Związki nieformalne jako współczesne wyzwanie
dla działalności formacyjnej Kościoła.

Kapłaństwo jako obszar formacji

Robert Jahns
Formacja do celibatu kapłańskiego
jako element przygotowania do posługi duchowego ojcostwa.

O. Placyk Paweł Ogórek OCD
W poszukiwaniu istoty stałej formacji kapłańskiej.

Ks. Stanisław Urbański
Stała formacja duchowa kapłana w dążeniu do mistycznej świętości.

Ks. Krystian Wilczyński
Kapłan jako duszpasterz i formator osób terminalnie chorych.

Ks. Jacek Bramorski, Ks. Filip Krauze, Ks. Jacek Meller, O. Placyd Paweł Ogórek OCD, Ks. Jacek Socha
„Jak formować przyszłych formatorów?” – dyskusja.

Ks. Jacek Socha, Ks. Adam Świeżyński
Niektóre słabości polskiej formacji seminaryjnej
uwagi na marginesie dyskusji
„Jak formować przyszłych formatorów?”

Na obrzeżach formacji chrześcijańskiej

Ks. Jan Jerzy Jasiewicz
Klasztor cysterski w Oliwie jako nośnik kultury muzycznej na Pomorzu.

Ks. Andrzej Penke
La kenosi del Verbo incarnato come ispirazione dell’uomo sulla via della conversione in F. Dostoevskij.

Ks. Adam Romejko
Przemoc religijna w Indiach na przykładzie sytuacji społeczności chrześcijańskiej.

Hans-Joachim Sander
Europas Heterotopien.
Die Zumutung von Gottes Orten in den Zeichen der Zeit.

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Ks. Franciszek Drączkowski
„Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ujęcie graficzne”,
Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2008, ss.197.

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Simone Maraldini, „Teologia ed ecologia”,
Morcelliana, Brescia 2005, ss.224.

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Ubaldo Terrinoni, „C’è l’aldilà? Indagine biblica sulle
ultime realtà dell’uomo”, EDB, Bolonia 2006, ss. 199.

Ks. Jacek Meller (rec.)
Tadeusz Biesaga, „Elementy etyki lekarskiej”, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, ss. 192.

Ks. Adam Romejko (rec.)
Renè Girard, „Początki kultury”, tłum. z fr. Michał Romanek
Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, ss. 274.

Ks. Adam Romejko (rec.)
François Boespflug, „Karykatury Boga. Potęga i niebezpieczeństwo obrazu”, tłum. z fr. Monika Szewc,
Wydawnictwo w drodze, Poznań 2008, ss. 184.

Ks. Adam Romejko
Zbigniew Igielski, „Sikhism”,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 136.

Ks. Adam Świeżyński (rec.)
Lee Strobel „Dochodzenie w sprawie Stwórcy. Dziennikarz bada dowody naukowe przemawiające za istnieniem Boga”, tłum. z ang. J. Kajfosz,
Wydawnictwo Credo, Katowice 2007, ss. 394.

Wspomnienie

Ks. Andrzej Dańczak
In memoriam ks. dr. Bronisława Grulkowskiego

Summary

Contents

Noty o autorach