TOM XXII – 2008 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXII

Spis treści

Od Redakcji

Artykuły

Dorota Dźwig
Kobieta w myśli Edyty Stein

Ks. Jacek Socha
Kobiety z drugich stron gazet

Anna Borkowska–Kniołek
Apologia roli kobiety w świetle wybranych wypowiedzi
Prymasa Tysiąclecia

Ludmiła Gołąbek
Sylwetki i twórczość współczesnych poetek kaszubskich

Danuta Ługowska
Rozwój osobowy a profilaktyka uzależnień

Ks. Adam Romejko
Polityka austriackich zielonych w kwestii kobiet

Ks. Adam Romejko
Sytuacja rodziny w Europie Zachodniej na przykładzie Austrii

Ks. Jan Jerzy Jasiewicz
Kult maryjny w świetle rękopisu cysterskiego Ms.2171 z Biblioteki Narodowej PAN w Gdańsku

Konferencje „Status Feminae”

Jo Croissant
Kobiecość – tożsamość, powołanie, misja

Alicja Marciniak
Zatroszcz się o siebie

Alicja Marciniak
Nosisz w sobie skarb

Bernadeta Dudzic
Być kobietą – być sobą

Ewa Witkowska
W domu ojca

Ks. Marek Dziewiecki
Ona, on i seksualność

Krystyna Aleksandra Dudzis
Macierzyństwo – poświęcenie czy dar?

Ks. Jacek Socha
Od osamotnienia do samotności w życiu kobiety

Irena Neumueler
Bolesna kobiecość – jak wypisać się z żalu?

Recenzje i omówienia

Ks. Adam Romejko (rec.)
Gabriele Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności,

tłum. z niem. M. Urban, D. Jankowska, Wydawnictwo HOMO DEI, Kraków 2007, ss. 167

Ks. Adam Romejko (rec.)
Phyllis Schlafly, Feministyczne fantazje,

tłum. z ang.N. i M. Dueholm, Wydawnictwo „Wektory”, Kąty Wrocławskie 2006, ss. 219

Ks. Adam Świeżyński (rec.)
Duchowość kobiety, red. J. Augustyn,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 232

Ks. Adam Świeżyński (rec.)
Jerzy Grzybowski, Małżeńskie temperamenty, Wydawnictwo „M”, Kraków 2007, ss. 136

Summary

Contents

Noty o Autorach