TOM XXI – 2007 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXI

Spis treści

Od Redakcji

List Ojca Świętego Benedykta XVI

Kard. Tarcisio Bertone
Przemówienie do profesorów i alumnów GSD

1. Biblia — literatura — interpretacje

Ks. Jacek Bramorski
Błogosławieństwa jako program moralności chrześcijańskiej w ujęciu biblijnym

Ks. Grzegorz Szamocki
Znaczenie cudów w Biblii

Ks. Adam Romejko
„Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje” (Hi 19,25)
Idea ofiary w myśl Rene Girarda

Ks. Adam Świeżyński
„Czy baranek zjadł różę?”
Próba biblijno-symbolicznej interpretacji „Małego Księcia” Antone de Saint-Exupery

Ks. Andrzej Penke
Piękno Słowa Wcielonego u Fiodora Dostojewskiego

2. Wiara — teologia — duchowość

Ks. Filip Krauze
Czy w cuda trzeba wierzyć?

Ks. Marek Czajkowski
O relacji między wiarą a misyjną działalnością Kościoła – 50-lecie encykliki Piusa XII „Fidei donum”

Ks. Andrzej Dańczak
Formuła «creato ex nihilo» jako pojęcie teologiczne

Ks. Adam Romejko
Dramat zbawienia – Reymunda Schwagera teologiczne recepcja i transformacja
teorii mimetycznej

Ks. Fabian Tokarski
Mistyka drogą chrześcijanina do Boga

Ks. Grzegorz Rafiński
Życie mistyczne według św. Pawła. (Wstęp metodologiczny)

3. Historia – muzyka – twórczość

Ks. Robert Kaczorowski
Nauczanie o Matce Bożej w XIX–wiecznych katechizmach na Warmii

Ks. Robert Kaczorowski
„Pieśń katechizmowa” ze śpiewnika Jana Siedleckiego z 1889 roku

Ks. Janusz J. Jasiewicz
Cysterska poezja liturgiczna – oficjum rymowane „Laetare Germania”

Ks. Janusz J. Jasiewicz
Tradycja liturgiczno – muzyczna Kościoła Mariackiego w Gdańsku w świetle kodeksu Ms. Mar. F 405 z Biblioteki PAN w Gdańsku

4. Społeczeństwo – edukacja – troska

Ks. Tomasz Biedrzycki
Konsumpcjonizm jako nowa kwestia społeczna

Ks. Adam Romejko
Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych

Ks. Łukasz Idem
Proces inicjacji chrześcijańskiej dziecka w rodzinie

Ks. Wojciech Cichosz
De l’ecole chretienne a l’ecole laique

Ks. Bronisław Grulkowski
Celibat – sublimacja czy relacja?

Ks. Jacek Meller
Moralny aspekt wykorzystywania zwłok ludzkich

5. Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Stanisław Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 619

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Hans Kung, Der Anfang aller Dinge. Natruwissenschaft und Religion, Piper, Muchen 2005, ss. 246

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Livio Fanzaga, „Credo”. Le merita fondamentali Della fede,San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, ss. 291

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Carsten Peter Thiede, Jesus, Man of Myth?, Lion, Oxford 2005, ss. 158

Ks. Bronisław Grulkowski (rec.)
Armando Favazza, Religia i psychologia, tłum. z wł. B. Stokłosa, Świat Książki, Warszawa 2006, ss. 399

Ks. Bronisław Grulkowski (rec.)
Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 672

Ks. Robert Kaczorowski (rec.)
Ks. Stanisław Bogdanowicz, na Wojciechowym szlaku. Pierwsze lata Archidiecezji Gdańskiej, Wydawnictwo Oficyna Pomorska, Nowy Bukowiec – Gdańsk 2007, ss. 432

Ks. Adam Romejko (rec.)
Hans Urs von Balthasar, Odpowiedź wiary, tłum. z niem. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2007, ss. 184

Ks. Adam Romejko (rec.)
Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, tłum. z ang. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96

Sumary

Contents

Noty o autorach