TOM XVII – 2004 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XVII

Spis treści

ARTYKUŁY

Ks. Stanisław Ormanty
Bóg albo pieniądz. Wymagania Kościoła pierwotnego od katechumenów na podstawie perykopy Mk 10, 17-31

Ks. Stanisław Ormanty
Perspektywy biblijne człowieka jako istoty ludzkiej.

Ks. Grzegorz Szamocki
„Oko za oko, ząb za ząb”. Formuła talionu w biblijnym prawie Izraela.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Pismo Święte o działalności złego ducha.

Ks. Andrzej Dańczak
Wzajemna relacja człowieka i świata w teologii doby ekologii.

Ks. Andrzej Penke
Problem cierpienia niewinnego u Fiodora Dostojewskiego na podstawie powieści „Bracia karamazow”.

Ks. Jacek Nawrot
Duchowość współuzależnionych, czyli o sztuce posiadania siebie w dawaniu siebie.

Ks. Robert Kaczorowski
Liturgia i muzyka w Biblii w ujęciu Józefa Ratzingera.

Ks. Tomasz Biedrzycki
Trzeci sektor pojęcie i jego rola w państwie.

Ks. Jacek Socha
Promocja zasad demokratycznych w dokumentach i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980-1989.

Ks. Zbigniew Zieliński
Znaczenie paradygmatu szkolnego dla przekazu wartości religijnych w procesie edukacyjnym.

Ks. Wojciech Cichosz
Współczesne pochłaniacze: o konsumpcjonizmie.

Ks. Wojciech Cichosz
Dysfunkcyjność społeczna -subkultury młodzieżowe.

Ks. Jan Jankowski
Religia społeczeństwa otwartego.

Ks. Adam Świeżyński
Zagadnienie „stanu pośredniego” w ujęciu filozoficznym.

Ks. Maciej Bała
System społeczny a system wychowawczy w teorii Platona.

Ks. Maciej Bała
Tomaszowy postulat ,,recta ratio” w relacji wiary i rozumu

Magdalena Maria Borek
Kult świętej Marii Magdaleny w trójmiejskim cechu fryzjerów.

RECENZJE l OMÓWIENIA

Ks. Wojciech Cichosz
Józef Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka.Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, ss. 266.

Ks. Wojciech Cichosz
Józef Koziclecki, Transgresja i kultura, Wydawnictwo
Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2002, ss. 262

Ks. Robert Kaczorowski
Timothy M. Dolan, Priests for the Third Millenium, Our Sunday Visitor Publishing Division, Huntington, Indiana 2000, ss. 334.

Ks. Robert Kaczorowski
Andrew J. Apostoli, We believe in the Holy Spirit, Our Sunday Visitor Publishing Division, Huntington, Indiana 2002, ss. 14.

Ks. Andrzej Dańczak
Ch. Schönborn, Jedność w wierze, W drodze, Poznań 2000, ss. 96

Ks. Andrzej Dańczak
F.A. Sullivan, From Apostles to Bishops. The Development oj the Episcopacy in the Early Church, The Newman Press, New York – Mahwah 2001, ss. 253.