TOM XV-XVI – 2002-2003 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XV-XVI

Spis treści

ARTYKUŁY

Ks. Grzegorz Szamocki
„Palec to Boży” (Wj 8,15ab). Dlaczego palec a nie ręka?

Ks. Grzegorz Szamocki
„W Betanii, po drugiej strome Jordanu” (J 1,28): Miejsce działalności Jana Chrzciciela.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Łukasz przeredagował Mateuszowi Kazanie na Górze.

Ks. Robert Kaczorowski
Śpiew i instrumentarium muzyczne w Księdze Psalmów. Studium leksykograficzne.

Ks. Adam Romejko
Teoria mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii Renę Girarda.

Ks. Zdzisław Kropidłowski
Taksa za posługi duszpasterskie w archidiakonacie pomorskim w XVII – XVIII w.

Ks. Leszek Jażdżewski
Aspekty wychowania według I Synodu Gdańskiego.

Ks. Mirosław Paracki
Sakrament namaszczeniu chorych i troska o człowieka cierpiącego w diecezji gdańskiej.

Ks. Maciej Bała
Spór o zasadę weryfikacji.

Ks. Maciej Bała
Konflikt między rozumem a Objawieniem.

Ks. Maciej Bała
Błędne koncepcje rozumu w świetle encykliki Fides et ratio Jana Pawia II.

Ks. Jacek Meller
Dobro wspólne jako cel uniwersytetu.

Ks. Wojciech Cichosz
Współczesne dylematy edukacyjne.

Sabina Zalewska
Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju mowy u dziecka.

Ks. Rafał Dettlaff
Najnowsze kierunki w dyskusji wokół modelu życiu seksualnego osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Stefani
Dies irae. Immagini della fine, il Mulino,Bologna2001,s.s, 220.

D. Goutierre
Człowiek w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie? Wydawnictwo eSPe, Kraków 2001, ss. 153

Veijola
Moses Erben. Studien zum Dekalog, zum Deuteronomisimus und zum Schriftgelehrtentum (Beitrage zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 149), Kohlhammer, Stutlgart 2000, ss. 284.

William H. Shannon
Milcząca lumpa. Opowieść u Thomasie Mertonie, tłum. z ang. A. Wojtasik. P. Ducher, „Homini” – „Gaudium, Bydgoszcz-Lublin 2002, ss. 445

F. S. Oldenberg
Przyczynki do poznania Mazur. Sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej, przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska, opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000, ss. 156

Św. Augustyna traktat „O muzyce”
wstęp i przekład Leon Witkowski, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999, ss. 279.

J. Harper
Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku. Wprowadzenie historyczne i przewodnik dla studentów i muzyków, przełożyła Małgorzata Kowalska, Musica Iagiellonica, Kraków 1997.ss.338

Warsztaty przyszłości
z.1-7, red. D. Obidniak, Oficyna Wydawnicza „MH”, Warszawa 2002.

Ks. Grzegorz Szamocki
Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, ss.272.

W. Dyk, W. Cichosz
Śladami wielkich filozofów. Drukarnia Naukowo-Techniczna SA, Warszawa 2002, ss. 456.