TOM XLVIII – 2021 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLVIII

Spis treści

Artykuły

Nauki teologiczne

Ks. Andrzej Jędrzejczak
Kto tak naprawdę witał Jezusa w Jerozolimie? Relacje ewangelistów i autorów staropolskich apokryfów Nowego Testamentu – analiza porównawcza

Ks. Mariusz Rosik
Od soboty ku niedzieli

S. Dorota Chwiła FMA
Idea świata, który ma nadejść w Targumie Neofiti 1 w kontekście Starego i Nowego Testamentu

Przemysław Kubisiak
Czy Macheront jest miejscem męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela? Historia, archeologia miejsca i teologia

O. Ivan Platovnjak SJ
Food and Spirituality: Contemplation of God’s Love While Eating

Ks. Piotr Roszak – dk. Tomasz Gutowski
Pobożność jako cnota relacyjna wg św. Tomasza z Akwinu

S. Małgorzata Pagacz USJK
„Fiat, magnificat i służba”. Podstawy duchowości maryjnej w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej

Nauki humanistyczne

Tone Svetelj
Contemporary Dedication to Awareness as Compared to the Legacy of St. Ignatius’ Examen

Roman Marcinkowski
Kary śmierci według Miszny

Ks. Dawid Galanciak
Historia parafii i kult św. Józefa w kościołach stacyjnych Roku Świętego Józefa w diecezji toruńskiej

Ks. Robert Kaczorowski
Kult św. Józefa jako patrona „w życiu i przy śmierci” na przykładzie 10 pieśni pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, opublikowanego w Pelplinie w 1871 roku

Nauki społeczne

Ks. Adam Romejko
Społeczność polska w Wiedniu w twórczości Radka Knappa

Piotr Czekalski
Mediacja rodzinna jako pozasądowa metoda rozwiązywania sporów w sprawach rozwodowych

Recenzje

Ks. Wojciech Cichosz
Joanna Skurzak, „Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii”, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2020, s. 117

Kamil Pietrasik
Stephan Stetter, Mitra Moussa Nabo, “Middle East Christianity Local Practices, World Societal Entanglements”, Cham: Wydawnictwo Palgrave Macmillan, 2020, s. 159

Jakub Akonom
Krzysztof Kaucha – Jacenty Mastej (red.), „Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera”, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, s. 316