TOM XLVII – 2020 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLVII

Spis treści

Artykuły

Nauki teologiczne

Anna Kuśmirek
Interpretacja Psalmu 110 w Targumie Psalmów

Ks. Dariusz Kwiatkowski
Sacrum i profanum w liturgii sakramentu małżeństwa w Kościele polskim

Ks. Tomasz Nawracała
Między sprawiedliwością a miłością. Ks. Wawrzyńca Kuśniaka COr (1788-1866) przepowiadanie o czyśćcu

Ks. Łukasz Golec
Msza święta prymicyjna według posoborowych dokumentów Kościoła w Polsce

Ks. Sławomir Tykarski
(Nie)Aktualność wezwania Jana Pawła II do świętości małżeńskiej wobec współczesnego indywidualizmu

Ks. Sławomir Śledziewski
Aus christlicher Verantwortung. Europäische Gedanken im Denken von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI

Ks. Janusz Wilk
Adoracja latria na podstawie pism Elżbiety Catez – św. Elżbiety od Trójcy Świętej

Nauki humanistyczne

Ks. Adam Jeszka
Tropy myślenia religijnego w refleksji egzystencjalnej Miguela de Unamuno

Ks. Michał Damazyn
Eucharystia w pismach s. Wandy Boniszewskiej CSA

Mateusz Ihnatowicz
Sprawy operacyjne aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wymierzone w jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (1953-1989)

Beata Urbanowicz
Matka Boża Częstochowska a żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963

Roman Marcinkowski
Tannaickie rozważania wokół tematu biczowania  i fałszywych świadków

Małgorzata Parcheniak
Gdańskie święte ustronia bł. Doroty Swertfeger

Tomasz Zuzek
Nieznany rękopiśmienny zapis legendy o skamieniałym chlebie

Mariusz Obarzanek
Ze studiów nad publicystyką dr. Eugeniusza Myczki (1908-1993) z okresu międzywojennego. Analiza społeczno-historyczna artykułów zamieszczonych na łamach pism katolickich „Kultura” i „Tęcza”

Ks. Robert Kaczorowski
Tęsknota dźwiękami otulona. O liryce wokalnej gdańskiego kompozytora Stanisława Kwiatkowskiego (1930–2010)

Nauki społeczne

Agnieszka Misiuk
The needs of the children, whose fathers were imprisoned

Dominika Łukasik
Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny

Recenzje i omówienia

Ks. Adam Romejko
Kirstin Breitenfellner, Wie können wir über Opfer reden?, Wien: Passagen Verlag, 2018, ss. 134

Ks. Adam Jeszka
Michał Heller, Moralność myślenia, Wydawnictwo Copernicus Center, Kraków 2020, s. 116