TOM XLVI – 2020 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLVI

Spis treści

Artykuły

Nauki teologiczne

Ks. Andrzej Najda
Modlitwy pierwszych chrześcijan w świetle Dziejów Apostolskich

Przemysław Kubisiak
Pojęcie i rozwój kultu Boga JHWH w kontekście panteonu bóstw kananejskich

Jakub Woźniak
The Martyrological Dimension of the Petrine Primacy in the Teachings of Joseph Ratzinger–Benedict XVI

Ks. Ireneusz Werbiński
Przesłanie świętości kapłańskiej Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Piotr Kubiak
Problematyka dokumentów Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wydawanych w latach 2008-2020

Mateusz J. Tutak
W stronę socjologii pastoralnej, czyli o relacjach socjologii z teologią pastoralną

Nauki humanistyczne

Ks. Tomasz Dutkiewicz
Racjonalnie o nieracjonalnym. Filozoficzne aspekty nauki o wróżbiarstwie i magii św. Tomasza z Akwinu

S. Dorota Chwiła
Synagoga i Kościół w I w. po Chr. – razem czy osobno?

Grzegorz Wodziński
Obraz życia zakonnego w pismach polemistów kalwińskich w Rzeczypospolitej w XVI – XVII w.

Ks. Dawid Galanciak
Kapłani – męczennicy dekanatu łasińskiego z czasów II wojny światowej

Roman Marcinkowski
Miszna o konsekwencjach pomyłek Sanhedrynu, arcykapłana lub rządzących

Ks. Włodzimierz Gałązka
Człowiek duchowy w publikacjach ks. prof. dr hab. Ireneusza Werbińskiego

Ks. Jacek Bramorski
Antyczne źródła estetyki muzycznej

Ks. Robert Kaczorowski
Nieznana twórczość muzyczna Władysława Żeleńskiego

Nauki społeczne

Ks. Wiesław Łużyński
Zasady społeczne w życiu wspólnym. Refleksje na podstawie dokumentu Młode wino, nowe bukłaki

Ks. Andrzej Ochman
Sekularyzacja. Kilka uwag w perspektywie myśli J. Ratzingera-Benedykta XVI

Ks. Adam Romejko
Obraz społeczności polskiej w Wiedniu w twórczości Adama Zielińskiego

Recenzje i omówienia

Ks. Piotr Roszak
Stanley P. Rosenberg et all. (ed.), Finding Ourselves after Darwin. Conversations on the Image of God, Original Sin, and the Problem of Evil, Baker Academic, Grand Rapids 2018, ss. 376

Ks. Wiesław Łużyński
Jakub Kostiuczuk, Nauczanie społeczne Kościoła prawosławnego, Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Warszawa 2018, ss. 160