TOM XLV – 2019 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLV

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Nauki teologiczne

Jakub Pogonowski
„Służ mi i bądź nieskazitelny (…)” (Rdz 17:1) – obrzezanie w Biblii Hebrajskiej jako usunięcie skazy

Ks. Grzegorz Rafiński
Kontemplacja estetyczna Pisma świętego na przykładzie Ps 67 i wybranych perykop z Listu św. Pawła do Rzymian

Ks. Tomasz Nawracała
Accomplissement et depassement comme traits caracteristiques du corps ressuscite

Ks. Józef Kożuchowski
Chrześcijańska nadzieja wobec światowych ideologii nadziei. Ujęcie Roberta Spaemanna

Ks. Joachim Nowak
Akty duchowe osobowego przeżycia śmierci w świetle nauki Ladislausa Borosa

Piotr Kubiak
Młodzież Polska ostatniej dekady w misji duszpasterskiej Kościoła

Nauki humanistyczne

Roman Marcinkowski
Specyfika języka religijnego Miszny

Michał Białkowski
Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego. Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981

Ks. Wojciech Kućko
Wpływ Reformacji na rozumienie moralności

Ks. Robert Kaczorowski
Wiara w przemożną pomoc i opiekę Matki Bożej w poetyckich tekstach utworów z muzyką Ottona Mieczysława Żukowskiego, zawarta w zbiorze pt. „Pieśni marjańskie” op. 80 (pieśni 1-10)

Nauki społeczne

Agnieszka Regulska
Adopcja – w kierunku dobra dziecka i spełnionego rodzicielstwa

Ks. Adam Romejko
W trosce o austriacką szkołę. Dyskusja nad książką Kulturkampf im Klassenzimmer. Wie der Islam die Schulen verändert. Bericht einer Lehrerin

Ks. Wiesław Łużyński, Wioletta Szymczak
Normatywna infrastruktura demokracji. Perspektywa teologiczna i społeczna

Ks. Janusz Szulist
Początek transformacji ustrojowej w Polsce na łamach polskiego wydania „L’osservatore romano”

Recenzje i omówienia

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 493

Ks. Zbigniew Wanat (Rec.)
Anna Starma, Problem kryzysu cnoty wstydliwości w świetle nauczania Kościoła i wybranej literatury teologicznomoralnej, Wydawnictwo Naukowe UPJP II, Kraków 2018, s. 318

Ks. Adam Romejko
Dramatische Figuren des Glaubens. Christlich glauben in den Herausforderungen von heute. Sprawozdanie z 13. International Colloquium of Dramatic Theology