TOM XLIX – 2021 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLIX

Spis treści

Artykuły

Nauki teologiczne

Ks. Andrzej Najda
„Uroczysty szabat dla ziemi” (Kpł 25,4) jako element ekologicznego przesłania Biblii

Irena Avsenik Nabergoj
Love and Lust in Genesis 37 and 39

Ks. Tomasz Nawracała
Dogmat o zmartwychwstaniu ciała z perspektywy chrześcijaństwa i transhumanizmu

Ks. Sławomir Tykarski
Twórcza odwaga świętego Józefa przykładem dla współczesnych mężczyzn, mężów i ojców

Małgorzata Parchemiak OVE
Profil ekspiacyjny venii w praktyce bł. Doroty z Mątów Wielkich

Ks. Grzegorz Adamiak
Dzieło misyjne Kościoła w doświadczeniu wiary według kardynała Roberta Saraha

Nauki humanistyczne

Ks. Tomasz Dutkiewicz
Eucharystia i metafizyka. Arystotelesowska teoria złożeń wewnątrzbytowych jako filozoficzne instrumentarium w Traktacie o Eucharystii św. Tomasza z Akwinu

Ks. Adam Jeszka
Personalistyczny wymiar “Tajemnicy” w eseju „El secreto de la vida” Miguela de Unamuno

Przemysław Wiszniewiecki
Pobożność wspólnoty qumrańskiej

Roman Marcinkowski
Dusza a wiara w życie po śmierci w judaizmie rabinicznym ze szczególnym uwzględnieniem Miszny

Kamil Kubiak
Życie i rola proroka Abrahama w islamie oraz różnice w przedstawieniu życia Abrahama w Księdze Rodzaju i Koranie

Nauki społeczne

Ks. Jarosław Babiński – ks. Janusz Szulist
Pojednanie jako kategoria społeczna w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Dominika Zając
Hospicja perinatalne jako odpowiedź na potrzeby rodziców otrzymujących niepomyślną diagnozę prenatalną swojego nienarodzonego dziecka

Marcelina Zdenkowska
Teoria kultury w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI – zarys problematyki

Recenzje

Ks. Adam Romejko
Radek Knapp, „Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien. Notizen eines Möchtegern-Österreichers”, Wien: Amalthea Signum Verlag, 2020, s. 159

Ks. Adam Jeszka
Dariusz Karłowicz, „Sokrates i inni święci”, Warszawa: Teologia Polityczna, 2020, s. 162