TOM XLIV – 2019 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLIV

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Nauki teologiczne

Andrzej Łukasz Jędrzejczak
Zagadkowe relacje pomiędzy bohaterami sagi o Samsonie. Analiza wybranych elementów Sdz 13-16

Ks. Jacek Stefański
Wyeksponowany motyw Wyjścia w Mk 6,45-52

Ks. Łukasz Pondel
„Teologia paruzyjna” jako przełom w eschatologii chrześcijańskiej

Ks. Tomasz Dutkiewicz
Czy anioł jest „rzeczą”? Próba metafizycznej refleksji nad wyznaniem wiary w Boga Stworzyciela „rzeczy niewidzialnych”

Ks. Piotr Roszak
Miara rzeczy. Teologiczny kod Modlitwy Norwida

Ks. Janusz Bujak
Zjawisko „spoczynku w Duchu Świętym” w polskiej literaturze teologicznej i w VI Dokumencie z Malines

Nauki humanistyczne

Roman Marcinkowski
Leczenie w szabat w świetle wybranych tekstów judaizmu rabinicznego

Mateusz Ihnatowicz
Jezuici warszawscy wobec Marca 1968 w wybranej dokumentacji Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Ks. Dariusz Ławik
Wpływ koncepcji obecności Jezusa w Eucharystii na kształtowanie się nauki reformatorów o Wieczerzy Pańskiej

Ks. Robert Kaczorowski
Cztery pieśni do świętego Mikołaja pochodzące ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego (Pelplin, 1871) w aspekcie semantycznym oraz wybranych zagadnień muzycznych

Nauki społeczne

Jakub Woźniak
Doświadczenie religijne Kościoła a doświadczenie wspólnoty narodowej w pismach Josepha Ratzingera-Benedykta XVI

Ks. Rafał Dettlaff
Prawa i obowiązki duchownych na podstawie uchwał III Synodu Gdańskiego

Izabela Krasińska
Wizerunek działacza antyalkoholowego w przekazie „Przyjaciela Trzeźwości” (1927-1939)

Ks. Adam Romejko
Obraz medialny Polaków mieszkających w Wiedniu w przekazie Austriackiej Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej (ORF)

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Chichosz (Rec.)
Ks. Zbigniew Wanat, Hipokrates i sumienie. Teologiczny aspekt formacji moralnej pracowników służby zdrowia, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 373

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Cynthia L. Haven, Evolution of Desire. A Life of Rene Girard, Michigan State University Press, East Lansing 2018, s. 317

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Sineb El Masrar, Muslim Men. Wer sie sind, was sie wollen, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2018, s. 255

Ks. Wiesław Łużyński
Adam Zadroga, Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 279