Thomas Marschler – Klaus von Stosch (red.), Verlorene Strahlkraft. Welches Glaubenszeugnis heute gefragt ist, Herder, Freiburg im Breisgau 2018, s. 156

Autor: Ks. Adam Romejko (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-046

Do pobrania: PDF

Recenzja

Na Zachodzie popularne jest przekonanie, że człowiek nie ma potrzeby odwoły-wania się do tego, co transcendentne, szczególnie zaś do osobowego Boga. Konfron-towany z islamem „oświecony” Zachód daje rozbieżne odpowiedzi – od fascynac-ji po negację. Również chrześcijanie ustosunkowują się do tej religii w odmienny sposób, co znajduje odbicie w opracowaniu opublikowanym w Wydawnictwie Herd- era w ramach serii Kontrowersje teologiczne (Theologie kontrovers). Jego niemiecki tytuł Verlorene Strahlkraft. Welches Glaubenszeugnis heute gefragt ist, można nas-tępująco przetłumaczyć na język polski: Utracony blask. Jakiego świadectwa wiary nam dzisiaj potrzeba.