Światło słowa Bożego dla chrześcijańskich małżonków w nauczaniu moralnym encykliki Humanae vitae

Autor: Ks. Janusz Nawrot, Ks. Andrzej Pryba MSF

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-039

Do pobrania: PDF

Streszczenie

Artykuł ukazuje wskazania moralne dla chrześcijańskich małżonków na podstawie światła słowa Bożego zawartego w pięciu punktach encykliki Pawła VI Humanae vitae. Pośród tych wskazań znajduje się zachęta do podjęcia trudu wierności nauczaniu Kościoła. Tekst ukazuje realizm przemijania świata doczesnego z jednoczesnym wskazaniem na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Narzędziem będącym pomocą w rozwoju duchowym i trwaniu przy wskazaniach moralnych Kościoła jest modlitwa. Autorzy zwracają również uwagę na konieczność zaangażowania kapłanów w proces duchowego towarzyszenia małżonkom w ich drodze ku pełni rozwoju.

Słowa kluczowe

Paweł VI, Humanae vitae, małżeństwo, słowo Boże, nauczanie moralne, modlitwa, towarzyszenie