Stanisław Suwiński – Zbigniew Wanat (red.), Żyć łaską chrztu świętego (Scripta Theologica Thoruniensia; 45), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 141

Autor: Ks. Wojciech Cichosz (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-044

Do pobrania: PDF

Recenzja

Bardzo dobrze się stało, że w ramach serii wydawniczej Scripta Theologica Tho-runensia. Communio sanctorum została przygotowana kolejna ważna publikacja dotycząca chrztu. To swego rodzaju kontynuacja refleksji zawartej w książce Odkry- wać dar chrztu świętego. Tym razem ks. Stanisław Suwiński oraz ks. Zbigniew Wa-nat do swego projektu naukowego zaprosili teologów podejmujących liczne aspekty praktyczne chrztu, zarówno duchownych, jak i świeckich, reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. Przemyślana i spójna koncepcja pracy wyraża się w doborze i kolejności prezentowanych treści.