Stanisław Suwiński – Zbigniew Wanat (red.), Odkrywać dar chrztu świętego (Scripta Theologica Thoruniensia; 44), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 169.

Autor: Ks. Wojciech Cichosz (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-043

Do pobrania: PDF

Recenzja

Ważne wydarzenia powinny być dokumentowane poważnymi opracowaniami naukowymi. Słowa bowiem, choć pozostawiają ślady w umysłach i sercach słucha-czy, są jednak z natury ulotne. Bez wątpienia szczególną okazją do zapamiętania była 1050. rocznica chrztu Polski przeżywana w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Dobrze się stało, że w ramach serii wydawniczej Scripta Theologica Thorunensia.Communio sanctorum została przygotowywana publikacja dotycząca chrztu, która – wprawdzie motywowana rocznicowo – ma jednak charakter zdecydowanie uni-wersalny. Ks. dr hab. Stanisław Suwiński oraz ks. dr hab. Zbigniew Wanat w pracyzbiorowej Odkrywać dar chrztu świętego udzielili głosu ośrodkom akademickim, poddając wielowymiarowej refleksji rzeczywistość chrztu. Autorzy reprezentują chrześcijańskie (nie tylko katolickie) ośrodki akademickie, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Całość charakteryzuje komplementarne spojrzenie na dar chrztu, za-chowuje jednocześnie charakter zdecydowanie uniwersalny oraz kerygmatyczny. Ukazuje go w aspekcie teologiczno-biblijnym, patrystycznym, scholastycznym, li-turgicznym oraz ekumenicznym. Książka jest wartością samą w sobie i właśnie jej walor autoteliczny czyni z niej pozycję dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Przystępne ujęcie tematu prezentuje czytelnikowi bogactwo spojrzeń na chrzest święty jako źródło nowego życia i stanowi konkretną propozycję odbycia osobistej przygody intelektualno-duchowej.