Historia tekstu biblijnego jako świadectwo ewolucji pod kierunkiem Boga w świetle Joz 8,32-35

Autor: Ks. Grzegorz Szamocki

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-024

Do pobrania: PDF

Streszczenie

Teksty biblijne Starego Testamentu nie kłócą się z teorią ewolucji Darwina i nie podważają jej. Przeciwnie, właściwie interpretowane dopuszczają ją, a nawet pomagają spojrzeć na nią z perspektywy wiary w Boga. Można powiedzieć, że ewolucja świata odbywa się pod kierunkiem Boga i jest przez Niego inspirowana. Ten proces ewolucji zachodzi w przyrodzie i w społeczeństwie. Istnieją teksty Starego Testamentu, które świadczą o ewolucji społeczno-religijnych instytucji i poglądów, a historia niektórych tekstów biblijnych wskazuje na taką ewolucję pod kontrolą i natchnieniem Boga. Jednym z przykładów jest tekst Joz 8,32-35: Jozue sporządził kopię Tory Mojże- sza na kamieniach w obecności Izraelitów, a potem przeczytał ją wobec całego zgromadzenia Izraela, w tym kobiet i dzieci oraz obcych mieszkających z nimi. Ten tekst można uznać za powygnaniową reinterpretację Pwt 17,18-20. Ta reinterpretacja jest znakiem nowego spojrzenia na rzeczywistość i nowego pojmowania tożsamości narodowej i religijnej w powygnaniowej społeczności Judejczyków. Historię tekstu biblijnego, która odzwierciedla taką zmianę poglądów i zrozumienia, można uznać za świadectwo ewolucji pod kontrolą i natchnieniem Boga. Teksty biblijne Starego Testamentu nie kłócą się z teorią ewolucji Darwina i nie podważają jej. Przeciwnie, właściwie interpretowane dopuszczają ją, a nawet pomagają spojrzeć na nią z perspektywy wiary w Boga. Można powiedzieć, że ewolucja świata odbywa się pod kierunkiem Boga i jest przez Niego inspirowana. Ten proces ewolucji zachodzi w przyrodzie i w społeczeństwie. Istnieją teksty Starego Testamentu, które świadczą o ewolucji społeczno-religijnych instytucji i poglądów, a historia niektórych tekstów biblijnych wskazuje na taką ewolucję pod kontrolą i natchnieniem Boga. Jednym z przykładów jest tekst Joz 8,32-35: Jozue sporządził kopię Tory Mojże- sza na kamieniach w obecności Izraelitów, a potem przeczytał ją wobec całego zgromadzenia Izraela, w tym kobiet i dzieci oraz obcych mieszkających z nimi. Ten tekst można uznać za powygnaniową reinterpretację Pwt 17,18-20. Ta reinterpretacja jest znakiem nowego spojrzenia na rzeczywistość i nowego pojmowania tożsamości narodowej i religijnej w powygnaniowej społeczności Judejczyków. Historię tekstu biblijnego, która odzwierciedla taką zmianę poglądów i zrozumienia, można uznać za świadectwo ewolucji pod kontrolą i natchnieniem Boga.

Słowa kluczowe

ewolucja, Stary Testament, Księga Jozuego, historia