Damian Zdrada, „Seksoholizm, perwersja i miłość”, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2017, s. 264.

Autor: Ks. Wiesław Kraiński (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-045

Do pobrania: PDF

Recenzja

Damian Zdrada, autor recenzowanej książki, jest psychoterapeutą, specjalistą te-rapii uzależnień, zaś recenzji wydawniczej dokonał dr hab. nauk medycznych Marek Krzystanek – psychiatra i seksuolog, co wskazuje, że tytułowy problem seksoholi-zmu, perwersji i miłości został zgłębiony przez osoby kompetentne co do istoty pro-blemu. Damian Zdrada skupił swoje analizy wokół czterech zasadniczych wątków, tworzących kolejne rozdziały uporządkowane według następujących zagadnień: „Diagnoza kliniczna”, „Psychodynamika i psychoterapia”, „Seksoholizm a popkul-tura”, „Kilka słów o miłości”.