TOM XLIII – 2018

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLIII

Artykuły

Łukasz Jędrzejczak
Lb 11,1-3 jako paradygmat teologii buntu w Księdze Liczb

Ks. Grzegorz Szamocki
Historia tekstu biblijnego jako świadectwo ewolucji pod kierunkiem Boga w świetle Joz 8,32-35

Ks. Adam Kubiś
Metafora oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 2: Mesjańskie zaślubiny (J 12–20)

Ks. Sławomir Stasiak
Duch w Liście do Rzymian

Ks. Mateusz Zawadzki
Oniaszowa świątynia w Leontopolis jako znak hellenizacji diaspory żydowskiej w Egipcie w czasach hellenistycznych

Ireneusz Milewski
Wczesnobizantyński system podatkowy w świetle wybranych relacji hagiograficznych

Mateusz Ihnatowicz
Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka jezuitów za kadencji prowincjała o. Władysława Janczaka SI w dokumentacji resortu bezpieczeństwa (1968-1973)

Ks. Włodzimierz S. Kosiacki
Organizacja systemu penitencjarnego w Polsce po 1989 roku

Ks. Rafał Dettlaff
Władza kościelna kompetentna do przyjęcia formalnego aktu odstąpienia od Kościoła katolickiego

Ks. Dariusz Kwiatkowski
Chrystologiczny wymiar tekstów liturgicznych uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Ks. Marek Kowalkowski
Chrześcijańska metanoia w liturgii Środy Popielcowej

Ks. Mateusz Cyrklaff
Obowiązek sprawowania Liturgii godzin w Kościele

Ks. Zbigniew Wanat
Poszukiwanie i towarzyszenie w drodze powrotnej. Uwagi na marginesie Wytycznych pastoralnych do adhortacji Amoris laetitia Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Wiesław Łużyński
Moralne powinności wobec narodu. Refleksje na podstawie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Chrześcijański kształt patriotyzmu”

Michał Białkowski
„Należy ich otoczyć jakąś opieką nie angażując się w ich kontestacje”. Kardynał Stefan Wyszyński i opozycja demokratyczna (1976–1980)

Monika Bobulska
Wartość zaufania w kontekście relacji rodzinnych

Ks. Janusz Nawrot, Ks. Andrzej Pryba MSF
Światło słowa Bożego dla chrześcijańskich małżonków w nauczaniu moralnym encykliki Humanae vitae

Ks. Tomasz Dutkiewicz
Aktualność Arystotelesowskiej zasady “złotego środka”we współczesnej etyce życia społeczno-politycznego i gospodarczego

Ks. Robert Kaczorowski
Twórczość Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867–1942). Próba systematyzacji

Berenika Seryczyńska
Camino de Santiago jako naturalna terapia

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Stanisław Suwiński – Zbigniew Wanat (red.), Odkrywać dar chrztu świętego (Scripta Theologica Thoruniensia; 44), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 169.

Ks. Wojciech Cichosz (rec.)
Stanisław Suwiński – Zbigniew Wanat (red.), Żyć łaską chrztu świętego (Scripta Theologica Thoruniensia; 45), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 141

Ks. Wiesław Kraiński (rec.)
Damian Zdrada, „Seksoholizm, perwersja i miłość”, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2017, s. 264.

Ks. Adam Romejko (rec.)
Thomas Marschler – Klaus von Stosch (red.), Verlorene Strahlkraft. Welches Glaubenszeugnis heute gefragt ist, Herder, Freiburg im Breisgau 2018, s. 156

Ks. Zbigniew Wanat (rec.)
Bartłomiej Stypa, Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 420

Ks. Adam Romejko
Theologie im Spannungsfeld von Politik- und Literaturwissenschaft. Sprawozdanie z 12. International Colloquium of Dramatic Theology