Paul Ronzheimer, Sebastian Kurz. Die Biografie, Herder, Freiburg im Breisgau 2018, ss. 191.

Autor: Ks. Adam Romejko (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-020

Do pobrania: PDF

Recenzja

Niezbyt wielkim, ale jednocześnie rozpoznawalnym w Europie i na świecie krajem jest Austria. Podkreśla się jej walory turystyczne, szeroką ofertę kulturalną (w tym muzyczną) oraz polityczną rolę, jaką odgrywała w przeszłości i odgrywa obecnie. W 2017 r. ponadlokalne zainteresowanie wywołały wybory parlamentar-ne w Austrii, które wygrała Austriacka Partia Ludowa (Österreichische Volkspartei, ÖVP). Znaczenie miała nie tyle wygrana ludowców, ile ich lider – Sebastian Kurz – który w wieku 31 lat został najmłodszym kanclerzem (premierem) austriackim. Za-ciekawienie Kurzem przełożyło się na liczne publikacje w gazetach, czasopismach i Internecie. Wydano na jego temat książki. W 2017 opublikowano opracowanie Niny Horaczek i Barbary Tóth1, austriackich dziennikarek, rok później zaś Paula Ronzheimera (1985-), reportera w politycznym dziale „Bild-Zeitung”, wysokona-kładowej bulwarówki niemieckiej. Temu drugiemu poświęcona jest niniejsza recen- zja.