Obraz duchowieństwa w „Kronice oliwskiej” do przełomu XIII/XIV w.

Autor: Dariusz Aleksander Dekański

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-005

Do pobrania: PDF

Streszczenie

W artykule przedstawiono obraz duchownych i ich charakterystyki obecne na kartach „Kroniki oliwskiej”. Cezurę końcową opracowania stanowi przełom XIII/XIV w., do końca rządów opata Rudigera. Z przeprowadzonych analiz wynika, że źródło to jest niezwykle oszczędne w opisie postaci ze środowiska duchowieństwa. Kronikarz unika podawania bliższych informacji na temat mnichów oliwskich. W Kronice brak też wzmianek o Gdańsku i jego duchowieństwie. Co ciekawe, w jego opisach przywołanych postaci, pojawiają się też błędy rzeczowe. Przedstawione w artykule zagadnienie wymaga dalszych badań dla okresu pierwszej połowy XIV w.

Słowa kluczowe

cystersi, Oliwa, kronika, duchowieństwo