Jacek Hadryś, Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, „Studia i Materiały”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2017, s. 297.

Autor: Ks. Wojciech Cichosz (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-019

Do pobrania: PDF

Recenzja

Ksiądz profesor Jacek Hadryś zajmuje ważne miejsce w polskim środowisku na-ukowym, należy do grona znanych i cenionych teologów duchowości. Stąd też nie dziwi, że jego najnowsza książka Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego jestwartością samą w sobie. Prowadzone przez autora analizy umożliwiają zrozumienie dynamicznego charakteru życia duchowego konkretnego człowieka (wymiar egzy-stencjalno-personalistyczny). Jestem pewien, że dla wielu recenzowana książka sta-nie się swoistą busolą i punktem odniesienia. Zanim wypowiem się bezstronnie, jako recenzent, o wartości merytorycznej i metodologicznej książki, chciałbym najpierw, jako czytelnik, pogratulować autorowi kompetentnego i metodologicznie zaplano-wanego wykładu na temat specyfiki chrześcijańskiego życia duchowego opartegona genealogii i antropologii divina.