Antoni Jucewicz SVD, Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 290.

Autor: Ks. Zbigniew Wanat (rec.)

DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-022

Do pobrania: PDF

Recenzja

Trzeźwość naszego narodu jest niezwykle aktualną i doniosłą kwestią społeczną, gdyż problem alkoholizmu dotyczy – wprawdzie w różnym stopniu – wielomilion-owej rzeszy Polaków. Świadomość bolesnych konsekwencji tego nałogu mobilizuje do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Ma temu służyć m.in. ogłoszony w roku 2018 Narodowy Program Trzeźwości. W podejmowane na tym polu działania do-brze wpisuje się rozprawa ks. Antoniego Jucewicza, która ukazuje od strony teolog-icznomoralnej walory programu Anonimowych Alkoholików.