TOM XLI – 2017 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XLI

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Grzegorz Szamocki
Wielkoizraelska perspektywa tożsamości Judy w Pwt 11,29-30

Aneta Bołdyrew
Udział lekarzy pochodzenia żydowskiego w popularyzacji wiedzy i działalności społecznej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.

Mateusz Ihnatowicz
O. Andrzej Koprowski SI jako duszpasterz akademicki w Lublinie w latach 70. XX w. w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Adam Kromer
Skamieniały chleb w oliwskim kościele. Historia kamienia i rozwój legendy

Ks. Marek Kluz
Cnota religijności w życiu chrześcijańskim w nauczaniu Jerzego Ablewicza biskupa tarnowskiego (1962-1990)

Ks. Robert Kaczorowski
Sześć pieśni do Matki Bożej Częstochowskiej, pochodzących ze Zbioru pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego (Pelplin, 1871), jako przejaw tożsamości narodowej i religijnej pątników

Ivan Platovnjak SJ
The Relationship between Spirituality, Religion, and Culture

Ks. Wojciech Cichosz, Ks. Jarosław Lisica
Korelatywność emocji z kreatywnością osoby ludzkiej

Ks. Dawid Galanciak
Kapłan – nauczyciel religii człowiekiem modlitwy

Ks. Krystian Krepel
Posługa spowiednika wobec penitentów obarczonych nałogami

Ks. Arkadiusz Olczyk
Obsesja hazardu

Rev. John Berry
Christian Hope for a Better Europe

Ks. Mirosław Mróz
Philosophy of History in Poland in the Context of Thomistic Thinking

Ks. Tomasz Dutkiewicz
Jedność wiary i rozumu w nauce o aniołach św. Tomasza z Akwinu. Angelologia Akwinaty w perspektywie encykliki Fides et ratio Jana Pawła II

Ks. Łukasz Marczak
Autonomia jako nieodzowny przymiot obywatelskiej sfery publicznej w ujęciu Jürgena Habermasa

Ks. Adam Romejko
Religia a troska o ochronę środowiska naturalnego

Ks. Janusz Szulist
Fundamentalizm religijny zagrożeniem dla etosu społeczeństwa obywatelskiego w nauczaniu Benedykta XVI

Krzysztof Pilarz
Budowanie na skale i na piasku, czyli dlaczego jest nam potrzebny prawdziwy fundamentalizm

Recenzje i omówienia

Ks. Andrzej Dańczak (Rec.)
Nowy ateizm, Nomos, Kraków 2015, s. 176.

Ks. Wiesław Łużyński (Rec.)
Grzegorz Sudoł, Rola miłości w życiu indywidualnym i społecznym w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Biblos, Kraków 2016, s. 383.