TOM XL – 2017 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XL

Spis treści

Od Redakcji

Editorial

Artykuły

Ks. Andrzej Kowalczyk
Ewangelia Marka przesłaniem o królestwie zrealizowanym

Ireneusz Milewski
Pieniądź w Vita Porphyrii episcope Gazensis pióra Marka Diakona

Ks. Michał Damazyn
Ofiara w pismach s. Wandy Boniszewskiej CSA

Ks. Dariusz Kwiatkowski
Teologia obrzędu wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu

Ks. Robert Kaczorowski
„Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (por. Łk 1,48). Muzyczne implikacje kultu maryjnego na przykładzie Stabat Mater G.P. da Palestriny

Janina Bokun
Trzeźwość i abstynencja w nauczaniu Kościoła

Urszula Brzozowska
Duchowość karmelitańska w życiu i wybranym nauczaniu św. Jana Pawła II

Izabela Krasińska
Sytuacja żeńskiej służby domowej w świetle poznańskiego czasopisma „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny” (1902-1910)

Ivan Platovnjak SJ
Man as a Spiritual Being

Ks. Grzegorz Bachanek
Europe and the Challange of Islam in the Thought of J. Ratzinger / Benedict XVI

Wu Lan
Chrześcijaństwo i buddyzm – niektóre podobieństwa i różnice

Ks. Łukasz Pondel
Sens bycia chrześcijaninem jako podstawowe założenie w odkrywaniu własnej tożsamości religijnej na przykładzie historii dzieci z Fatimy

Ks. Tomasz Huzarek
Implikacje narracyjnej koncepcji tożsamości Paula Ricoeura

Michał Kowalczyk
Okiem młodego konserwatysty. Adolf Maria Bocheński wobec Węgier

Andrzej Wdowiszewski
Ku religijnemu nawróceniu: Zmiana postaw, odbudowa tożsamości chrześcijańskiej, odnajdywanie nowych wartości i nadziei

Recenzje i omówienia

Ks. Wojciech Cichosz (Rec.)
Ks. Mariusz Wojnowski, Katechizacja w Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2012, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2017, s. 351.

Ks. Adam Jeszka (Rec.)
José Ángel García Cuadrado “Tomás de Aquino, hoy”, Cuadernos de Anuario Filosófico, Filosófico, n. 254, Pamplona 2016, p. 93

Ks. Jacek Meller (Rec.)
Piotr Duchliński – Andrzej Kobyliński – Ryszard Moń – Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Kraków 2016, s. 290.

Ks. Adam Romejko (Rec.)
Elżbieta Muciek (red.), Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2016, s. 222.