TOM XIV – 2001 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XIV

Spis treści

ARTYKUŁY

Ks. Jacek Bramorski
Rachunek sumienia juko istotny element chrześcijańskiego nawrócenia.

Ks. Janusz Balicki
Ubóstwo w Polsce w ostatniej dekadzie XX w.

Ks. Grzegorz Rafiński
Chrześcijańskie doświadczenie daru usprawiedliwienia.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Przyczyny zwięzłości mateuszowych opowiadań o cudach.

Ks. Grzegorz Szamocki
Chrześcijańskie wchodzenie do królestwa niebieskiego na podstawie Jezusowego wezwania,, „Wchodźcie przez ciasną bramę!… ” (Ml 7,13-14).

Ks. Wiesław Dyk
Celowość przyrody w świetle zasad antropicznych.

Ks. Maciej Bała
Ontologia teologalna jako opis relacji między bytem koniecznym a stworzeniem.

Ks. Maciej Bała
Ricoeurowska próba przezwyciężenia aporii zła.

Ks. Mirosław Paracki
Celebracja sakramentu pokuty i pojednania w Kościele gdańskim.

Ks. Adam Romejko,
Polskie szkolnictwo katolickie i ośrodki wychowawcze w Wielkiej Brytanii.

Ks. Bronisław Grulkowski
Aspekt psychologiczny sakramentalności małżeństwa.

Ks. Szymon Buda
Role Playing Game. Wyobraźnia nieskrępowana.

Ks. Rafał Dettlaff
O godności ludzi z upośledzeniem umysłowym w nauczaniu Jana Pawła II

Magdalena Maria Borek
Postać świętej Marii Magdaleny w malarstwie.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Grzegorz Szamocki
J. L. Ska, L 'argilla, la danza e il giardino. Saggi di antropologia biblica, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2000, ss. 66.

Ks. Grzegorz Szamocki
Ernst Jenni, Studien zur Sprachwell des Alten Testaments, Kohlhammer, Stuttgart 1997, ss. 224

Ks. Andrzej Kowalczyk
Dale C. Allison, The New Moses. A Matlhean Typology, Minneapolis 1993, ss. 396.

Ks. Maciej Bała
X. Tilliette, Les philosophes lisnent la Bible, Cerf, Paris 2001, ss. 200.

Ks. Maciej Bała
A. J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii. Znak, Kraków 2001, ss. 264.

Ks. Sławomir Czalej
M. Szram, Orygenes o kapłaństwie. Antologia tekstów, Hosjanum, Olsztyn 1998, ss. 84.

Ks. Bronisław Grulkowski
Poradnictwo psychologiczno-pastoralne. 'Teoria i praktyka, red. J. Makselon, Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, Kraków 2001, ss. 225.

Ks. Robert Kaczorowski
R. Woods, Christian Spirituality God 's Presence through the Ages, Christian Classics, A division of Thomas More Publishing, Allen, Texas 1996, ss. 400.