TOM X – 1995 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom X

Spis treści

Wykłady wygłoszone na Archidiecezjalnych Sesjach II Polskiego Synodu Plenarnego w Gdańsku – Oliwie

Ks. Jerzy Buxakowski
Wyzwania Roku Rodziny.

Aurelia Polańska
Potrzeba wytrwałej, systematycznej pracy nad sobą (refleksje do dyskusji).

Maria Meissner
Współczesne aspekty wychowania do czystości.

Ks. Jan Majder
Rodzina – zagrożenia, perspektywy i szansę w świetle „Listu do Rodzin” Jana Pawła II.

Wykłady wygłoszone w uczelniach Trójmiasta w ramach sympozjum poświęconego problematyce rodzinnej, zorganizowanego z racji obchodów Roku Rodziny – listopad 1994r.

Maria Ryś
Wpływ toksyczności rodziców na dalsze życie ich dzieci.

Ks. Janusz Balicki
Polityka rodzinna państwa w świetle Konferencji Kairskiej.

Kazimierz Dendura
Niektóre trudności w życiu rodzinnym marynarzy.

Stanisław Kozak
Wybrane problemy socjologiczne rodzin marynarzy i rybaków oraz studenckich rodzin Marynarskich.

Jerzy Umiastowski
Problemy hioelyczne współczesnej rodziny.

Zbigniew Chłap
Problemy bioetyczne współczesnej Europy.

Ks. Władysław Prężyna
Psychospołeczna sytuacja rodziny współczesnej.

ARTYKUŁY

Ks. Janusz Balicki
Spór o role i miejsce kobiety w rodzinie, społeczeństwie – IV Międzynarodowa Konferencja Kobiet w Pekinie.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Genealogia Jezusa w Ewangeliach.

Franciszek Makurat
Psychologia sportu – cele i kierunki rozwoju.

Ks. Jan Perszon
Śmierć jako wydarzenie i wyobrażenie na Kaszubach Północnych.

Ks. Grzegorz Rafiński
Źródło, treść i adresaci Objawienia (Mt 11, 25-30).