TOM VI – 1986 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom VI

Spis treści

ROZPRAWY I MATERIAŁY

Bp Tadeusz Gocłowski
„Bądźmy współpracownikami prawdy”.

Bp Lech Kaczmarek
Humanizm i chrześcijaństwo.

Ks. Alojzy Rotta
Inicjatywy duszpasterskie biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka.

Aleksander Piwek
Katedra Oliwska, jej przeszłość i współczesność.

Jerzy Samp
Katedra Oliwska w jej literackich wizerunkach.

Bp Zygmunt Pawłowicz
Listy pasterskie biskupa gdańskiego Edwarda O’Rourke.

Tadeusz Bernatowicz
Uwagi o XVII-wiecznych epitafiach z obrazami z terenu Gdańska.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Mowa eschatologiczna w Ewangelii św. Mateusza.

Ks. Andrzej F. Dziuba
Nowotestamentalny etos łaski.

Ks. Henryk Skorowski
Religijne aspekty etosu Kaszubów.

Edward Breza
Życie i osiągnięcia ks. dra Bernarda Sychty.

Adam Synowiecki
Filozofia i objawienie. Kazanie Mikołaja z Kuzy „Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski”. Przekład i komentarz.

Ks. Kazimierz Kloskowski
Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii.

Recenzje

Ks. Dr Zygmunt Pawłowicz
Nauka posoborowych synodów europejskich o człowieku, Pelplin 1984, ss. 305, Zfg. (rec. Ks. Czesław Bartnik).

Franciszek Mrowiec
Die Idee der Gerechtigkeit in der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes” des Zweiten Vatikanischen Konzils, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main — Bern 1983, ss. 202. (rec. Ks. Andrzej F. Dziuba)

Pietro Fiordelli
Sei colloqui con i prossimi sposi, Libreria Cattolica, Prado 1982, ss. 94 (rec. Ks. Andrzej F. Dziuba)