TOM V – 1983 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom V

Spis treści

Rozprawy i materiały

Bp Lech Kaczmarek
Kościół w świecie współczesnym.

S. Stefania Idalia Wrona
Społeczna odpowiedzialność chrześcijanina.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Krytyka literacka i egzegeza perykop o Chrzcie Jezusa.

Ks. Zdzisław Kropidłowski
Próba oceny Bibii Gdańskiej.

Ks. Andrzej Skrzyniowski CM
Nauka o sakramencie pokuty w Katechizmie Religii Katolickiej w świetle Ordo Paenitentiae

Adam Synowiecki
Mikołaja z Kuzy spotkanie z Absolutem. „Dialog o Bogu ukrytym” — przekład i komentarz.

Ks. Jan Balbus CM
Pojęcie materii w filozofii chrześcijańskiej i marksistowskiej.

Sprawozdania i recenzje

XVII Światowy Kongres „Apostolatus Maris”, Watykan 25-30 X 1982 (Ks. Wiesław Lauer).

Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 25-lecia Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, 28 października 1982 (Ks. Grzegorz Gólski CM).

Henryk Bless
Zarys psychiatrii duszpasterskiej. Przekład z włos­kiego opracował i uzupełnił Bp Lech Kaczmarek, Warszawę 1980 (rec. Ks. Andrzej F. Dziuba).