TOM IV – 1980 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom IV

Spis treści

Bp Lech Kaczmarek
Problematyka przemocy i terroru w świetle katolickiej nauki społecznej.

Ks. Jerzy Zaremba
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Teologia śmierci i zmartwychwstania.

Ks. Feliks Gryglewicz
Ostatnie publiczne przemówienie Jezusa (J 12, 20—36).

Ks. Andrzej Kowalczyk
Niektóre problemy literackie i egzegetyczne Kazania na Górze (Mt 5-7).

Ks. Józef Kulisz
Teilhardowski realizm Wcielenia.

Ks. Piotr Toczek
Działalność Polskich Organizacji Katolickich w Wolnym Mieście Gdańsku 1920—1939.

Czesława Betlejewska
Ołtarz „Koronacja NM Panny z kościoła NMP w Gdańsku.

Ks. Władysław Szulist
Historiografia Diecezji Gdańskiej.