TOM III – 1978 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom III

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Bp Lech Kaczmarek
Nauka Tomasza Nettera przeistoczeniu eucharystycznym i przypadłościach.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Eucharystia w świetle Pisma św.

Ks. Władysław Bomba CM
Msza św. z udziałem dzieci

Ks. Stanisław Wypych
Izajasz 41, 8-16; 43, l-7; 44, 1-8. 21- 22. Struktura tekstu, rodzaj literacki i temat główny.

Ks. Czesław Bartnik (Lublin)
Prolegomena do historii zbawienia.

Ks. Ernest Kleinert
Wikariusz Kapitulny Diecezji Gdańskiej 1951—1596.

Ks. Zygmunt Pawłowicz
Geneza nauki Koranu o szatanie.

Ks. Roman Nir (Warszawa)
Rękopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Z PRZESZŁOŚCI DIECEZJI GDAŃSKIEJ

WSPOMNIENIA

Ochronki polskie w Gdańsku 1919—1939. (Wanda Makurath)

Ks. Franciszek Rogaczewski
Budowniczy polskiego kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku (Alojzy Makurath)

Wspomnienia nauczycielki szkoły Macierzy Szkolnej v. Piekle (Wan­da Makurath)