TOM II – 1976 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom II

Spis treści

Bp Lech Kaczmarek
Przedsłowie

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Eugeniusz Myczka
Z dziejów walki o wiarę i polskość na Pomorzu Gdańskim pod Zaborem pruskim.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Termin: „Tajemnica Królestwa Bożego” w świetle tekstów biblijnych i intertestamentalnych.

Ks. Wiesław Lauer
„Sitz im Leben” zakazu wróżb Kapł. 9, 26 i Pp 18, 9-14.

Ks. Władysław Bomba CM
Miłość Boża w afrykańskiej kolekcji modlitw po psalmach.

Ks. Grzegorz Gólski CM
Teoria bytu i istoty w „Philosophia prima sive ontologia” Chrystiana Wolffa

Ks. Jan Wesołowski
Późnobarokowa ambona w katedrze oliwskiej.

Ks. Henryk Ostrzołek CM
Śpiewy gregoriańskie w „Pontifiale” biskupów krakowskich z XI—XII w.

Ks. Zygmunt Pawłowicz
Nauka Koranu o szatanie.

INFORMACJE

Sympozjum na temat apostolstwa świeckich

Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku-Oliwie (Ks. Władysław Bomba CM)