Redaktor naczelny:
ks. dr hab Grzegorz Szamocki

Adres redakcji:
ul. Bpa E. Nowickiego 3
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel.: 58 552-00-50
fax: 58 552-42-68
e-mail: studiagdanskie@diecezjagdansk.pl
www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl

ISSN 0137-4338

*******

W Y D A W C A
GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE
KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA

strona główna | ostatni numer | numery od 1973 | informacje dla autorów
sposób cytowania | redakcja | o czasopiśmie | slowo bpa l. kaczmarka

© 2012-2013 Studia Gdańskie