TOM XXXVIII – 2016 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXVIII

Contents

Editorial

Articles

Marek Parchem
The biblical roots of “The Legend of the Wawel Dragon”, i.e. the tale of the whole-eater (holophagus) from the “Kronika polska” (The Chronicle of Poland) of Wincenty Kadłubek and from the later Polish annalist testimonies in relation to “The Story of Bel and the Snake” from the Book of Daniel (Dan 14:23-27)

Grzegorz Szamocki
The Celebration of Sunday as a Distinguishing Mark of Christians in the Perspective of Biblical Theology of the Sabbath

Andrzej T. Kubanowski
The Question about State of St. Paul’s Christianology – Quaestiones Selectae

Krzysztof Pilarczyk – Robert Dublanski
Moses Mendelssohn to Judaism and Jewish Culture

Edward Jakiel
Introduction to Religious Literature in Use in Poland of the 19th Century (Roman Catholic)

Robert Kaczorowski
The Preserved Masses of Otton Mieczysław Żukowski as the Expression of the Concern for Polish Identity. The Semantic and Musical Issues

Marek Żmudziński
Historical Conditions of the Context of Poland’s Baptism Jubilee 1966, 2016

Dariusz Aleksander Dekański
Alexander Lubomski – Researcher of the History of the Cistercian Abbey in Oliwa. On the Margins of the Development of Historiography of the Gray Monks of Gdansk Pomerania. Part 1.

Jarosław Warylewski
Crosses and Chapels of Penance (Reconciliation) as Part of the Medieval Criminal Jurisdiction

Przymysław August Lewiński
Fundamentals of the Ideology of W.I. Lenin to Religion

Marcin Subczak
An Oppressive or an Ordering Function of the Law. Karl Popper and Eric Voegelin’s Interpretation of the Plato’s Project Polis

Wojciech Cichosz
Quo vadis Academia? – Cultural Recon guration of Science

Jakub Zinka
Liturgy as a Sphere of Sharing God’s Word

Zbigniew Wanat
Confessor as a Participant of Revolution of Tenderness in the Light of the Teaching of Pope Francis

Ivan Janez Štuhec
The in uence of the social teaching of the Church on the European culture and society

Monika Bobulska
Women’s Career in Ethical and Social Aspects

Andrzej Wdowiszewski
Risks Spiritual Meditation East in the Context of the Initiation of the Occult and Religious Syncretism

Reviews and discussons

Wojciech Chochosz (Rec.)
Piotr Tomasz Goliszek, Personalistyczny wymiar katechezy,Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 467.

Wojciech Chochosz (Rec.)
Ks. Edward Wasilewski, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, s. 274

Adam Romejko (Rec.)
Ahmad Mansour, Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015, s. 271.

Adam Romejko (Rec.)
John L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 357.

Adam Romejko (Rec.)
We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie. Z biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo SPES, Kraków 2015, s. 318.

Ireneusz Werbiński (Rec.)
Antoni Drabowicz, Egzorcyzm w walce z demonami, Wydawca U.P.Z.P Dorant, Starachowice 2016, s. 315.

About the Authors