TOM XXXIX – 2016 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXIX

Contents

Editorial

Articles

Urszula Brzozowska
The Love of God in Hosea’s Spiritual Experience (Hos 2,4-25)

Tomasz Nawracała
Between Presbyter and Priest. A Few Comments on Changes of Language in the Theology of Priesthood

Krzysztof Niewiadomski
Should One also Reveal One’s Sins Outside the Sacrament of Reconciliation?
Discussion Based on the Deliberations of Bl. John Duns Scotus, St. Thomas Aquinas and Other Authors

Stanisław Suwiński
New Life and Baptismal Spirituality

Paweł Rabczyński
The Church in the View of Carlo Maria Martini

Michał Mikołajczak
The Eucharist – Source and Summit of the Life and Mission of P.G. Frassati

Jan Uchwat
Conjugal Spirituality in Dietrich von Hildebrand

Mieczysław Celestyn Paczkowski
Religion and Diplomacy. The Franciscan Friars at the Sultans‘ in Istanbul

Mateusz Ihnatowicz
Operational Characteristics of the Jesuit Province of Greater Poland and Mazovia on the Basis of Materials of the Security Apparatus in People’s Poland in the Years 1945-1989

Tomasz Dutkiewicz
The Philosophical Dispute over the Subject of Cognition and the Concept of Cognition of Pure Spirits in St. Thomas Aquinas’ Lecture on Angelology

Łukasz Pondel
Paul Ricoeur’s Hermeneutics of Symbols

Arkadiusz Olczyk
The Threat of In ltration by Sects in the Context of Family Life

Marek Kluz
Responsibility for the Homeland in a United Europe according to Father Professor Jerzy Bajda

Magdalena Parzyszek
Christianity as a Factor of Social and Spiritual Integration of All Humankind. Pedagogical Implications

Janusz Balicki, Anne Wells
Attitudes Towards Muslims and Hindus in England.Are British People Afraid of Muslims?

Mirosław Piskozub
Coping With Stress in Catechetical Work

Magdalena Ewa Ruszel
Psychological Aspects of Young People’s Abandonment of Religion

Reviews and discussons

Wojciech Chichosz (Rec.)
Ks. Wiesław Łużyński (red.), Bóg jest miłością. Komentarz do encykliki Benedykta XVI,Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 215

Ireneusz Werbiński (Rec.)
Zofa Kuźniewska, Działalność charytatywna w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim diecezji kujawskiej i pomorskiej, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015, s. 274

Adam Romejko (Rec.)
Andrzej Kubka, Modele demokracji w Skandynawii, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, s. 162

Adam Romejko (Rec.)
Krzysztof Ogiolda (red.), Rozmowy na 10-lecie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Gespräche über das zehnjährige Bestehen des Gesetzes über nationale und estnische Minderheiten, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2015, s. 255

Łukasz Koszałka (Rec.)
Dylan M. Burns, Apocalypse of the Alien God. Platonism and the Exile of Sethian Gnosticism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2014, s. XVII+321

Mateusz Ihnatowicz (Rec.)
Dorota Koczwańska-Kalita, (Nie)chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010. Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2015, s. 470

About the Authors