TOM XXXIV – 2014 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXIV

Contents

Editorial

Articles

Mieczysław Celestyn Paczkowski
Messianism and Millenarianism at the Beginning of the Christian Era

Félix Maria Arocena
El prefacio de Alexander Lesley al Missale Mixtum secundum regulam beati Isidori, dictum mozarabes

Wu Lan
Christian Ideas in China

Tomasz Huzarek
Heritage of Virtue and the Theory of Participation in the Context of „Custom Acceleration”

Aleksander Sztramski
Human Sexuality in Culture – a Place of God’s Epiphany or Demonic Manifestation?

Adam Drozdek
On Sanctifying Cyberspace

Tomasz Nawracała
Analogia entis. Opportunities and Limitations of the Christian Concept of the Virtual World
and Cyberspace

Arkadiusz Olczyk
Cyber Evangelism as a Challenge for the Contemporary Church

Jan Uchwat
E-values, E-conscience, E-spirituality: the Impact of Cybernetic Civilization on Moral Life

Agnieszka Włoczewska
Primeval Cyberspace and Its Religion

Jarosław Lisica
The Faith in Jesus as a Challenge to Love One’s Homeland

Daniel Kreft
Virgin Mary as a Teacher of the Faith in the Life of John XXIII

Artur Paweł Janicki
Catholic Schools – the Identity and Perspectives

Magdalena Parzyszek
The Paradoxes of Contemporary Culture as Seen by the Teacher

Wojciech Stępień
In Search of Lost Melody. The Contemporary Revival of Medieval Music

Łukasz Koszałka
Jean-Luc Marion Talking about God: Idol and Icon

Manuel Lázaro Pulido
La losofía de la cultura, más allá de la postsecularidad

Krzysztof Gładkowski
Ethnographic Method and Theoretical Implications Resulting from Empirical Research in the Sciences of Politics

Olga Droździecka
The Holy Trinity Altar at Post-Cistercian Cathedral in Oliva. Iconography and the Issue of Authorship

Reviews and discussons

Grzegorz Szamocki (Rec.)
Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, tł. H. Witczyk, Verbum, Kielce 2014, s. 240

Ireneusz Werbiński (Rec.)
Ignacy Kosmana OFM Conv, Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium z homiletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2013, s. 660

Adam Romejko (Rec.)
René Girard, Anorexia and Mimetic Desire, Michigan University Press, East Lansing 2013, s. XXXVI i 75

About the Authors