TOM XXXIII – 2013 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXIII

Contents

Editorial

Articles

Sławomir Zatwardnicki
Striving to Deepen eological Understanding of Inspiration and Interpretation of the Holy Scripture. Following Joseph Ratzinger’s (Benedict XVI’s) footsteps

Mirosław Twardowski
Cardinal Christoph Schönborn’s Vision of the Evolution‐Creation Relations

Marek Jodkowski
The Gowidlino parish in Kashubia in the 19th century

Mateusz Ihnatowicz
Collegium Russicum in the sample material of political police in the 50s Twentieth century

Piotr Stefaniak
From the history of Dominican nuns in Hungary in the 20th century

Jacek Knopek
Polish politics towards developing countries in the light of work plan of the Minister of Foreign A airs in 1973

Wojciech Stankiewicz
Birth control and social and economical changes in People’s Republic of China

Robert Kaczorowski
The question of comprehension of the liturgical text in the works of Giovanni Pierluigi da Palestrina, illustrated with the example of Credo from Missa Papae Marcelli

Ewa Kopeć
The parents’ knowledge of the psychophysical needs of the early school aged children (in the light of the kolbuszowski district)

Magdalena Ewa Ruszel
Psychic and spiritual neglects of parents towards their own children

Małgorzata Parzych
A source of sucess or failrue? A few words about the genealogical heterogeneity of Paweł Huelle’s writings

Lucyna Przybylska
The problem of memorial crosses in Gdańsk

Ewa Wojaczek
The frequency of using of the word God in German and Polish proverbs and idioms as the determinant of religious marking of both languages

Reviews and discussons

Joanna Gomoliszek (rec.)
Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 396

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Abp Józef Kowalczyk, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2013, ss. 349+6 nlb

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Edward Olszewski, Fryderyk Chopin i Thomas Dyke Acland Tellefsen.Polsko-norweskie więzi muzyczne odkrywa pianistka Małgorzata Jaworskaz Krakowa i norweskiego Arendal, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2013, ss. 32

Zdzisław Kropidłowski (rec.)
Anna Paluszak-Bronka, Nowo wydany kancjonał pruski z królewskiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 222, il. 10

Adam Romejko (rec.)
Wojciech Kluj OMI, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2013, ss. 377

Adam Romejko (rec.)
Ks. Krzysztof Tyliszczak, Rola młodzieżowych Kursów Loreto w duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej, Bernardinum, Pelplin 2012, ss. 483

Wojciech Zawadzki (rec.)
„Rocznik Elbląski”, tom XXIV, Elbląg 2012, ss. 364

About the Authors