TOM XXXII – 2013 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXXII

Contents

Editorial

Articles

Maximilian Paulin
Fallibilism appears for the victims. René Girard’s critical key and its analogies to Critical Rationalism

Marek Zambrzycki
Homo Bioelectromimeticus. The system of concepts and model hypotheses

Cezary Zalewski
To you your father should be as a god. “The Marriage” by Witold Gombrowicz between Freud and Girard (and Shakespeare)

Katarzyna Wielechowska
The Theatre of Human Actions: Hamlet in the Mirror and as a Mirror of Two Anthropologies

Maximilian Paulin
Pavel Fyodorovich Karamazov’s Apology. Guilt in Dostoyevsky and his commentators

Agnieszka Burakowska
A Deadly Covenant: Mimetic interpretation of Acts 5:1‒11

Józef Niewiadomski
Victima vs Sacrificium. Ambivalence of the Victim from the Perspective of the Innsbruck Dramatic Theology

Wiel Eggen
The use and abuse of the scapegoat

Janusz Szulist
Dramatic theology as a method of interpreting faith on the example of Pope Benedict XVI’s teaching

Agnieszka Burakowska – Wiel Eggen
Pastoral ministry and the mimetic theory: the outline of a course

Wiel Eggen
Girard’s gender neutrality and faithful feminism

Andrzej Jan Chodubski
On the mimetic explanation of the political reality

Adam Romejko
Joseph Ratzinger as a “suitable” scapegoat in the light of publications of the weekly “Der Spiegel”

Reviews and discussons

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski. Mąż stanu w czasach przełomu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 227

Andrzej Jan Chodubski (rec.)
Maciej Hartliński, Przywództwo partyjne w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 395

Andrzej F. Dziuba (rec.)
Carlo Laudazi, Dimensione Antropologica e Relazionale della Teologia della Preghiera, Teresianum, Roma 2011, ss. 220

Andrzej F. Dziuba (rec.)
Manuel Rosa, Kolumb. Historia nieznana, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, ss. 487

Adam Romejko (rec.)
Katarzyna Fuksa, Religijna kultura muzyczna parafii NMP Matki Kościoła w Londynie 1950-2000, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Lublin 2013, ss. 290

Adam Romejko (rec.)
Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, Wydawnictwo M, Kraków 2013, ss. 228

Janusz Szulist (rec.)
Im Drama des Lebens Gott begegnen. Einblicke in die Theologie Józef Niewiadomskis, red. Nikolaus Wandinger, Petra Steinmair-Pösel, Lit Verlag, Wien 2011, ss. 649

Mirosław Twardowski (rec.)
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Wielki Projekt, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2011, ss. 232

About the Authors